Chants by Cantus ID: 002144

Displaying 1 - 30 of 30 chants
Source Folio Title Feast Mode Date Provenance Cursus 1- Facsimile
A-Wn 1799** 034v Dele domine iniquitatem meam L A Feria 3 per annum 4 1200s Rein Monastic 1---e...
CDN-Hsmu M2149.L4 061v Dele domine iniquitatem meam L A Feria 3 per annum 4 1554-5 Salzinnes Monastic 1---e...
CH-Fco 2 053r Dele domine iniquitatem meam L A 1 Feria 3 per annum 4 1260+ Franciscan Secular 1---e...
CH-SGs 388 098 Dele domine iniquitatem meam L A 2 Feria 3 per annum 4 1300s St. Gallen
CH-SGs 390 095 Dele domine iniquitatem meam L A 2 Feria 3 per annum ? 0980+ St. Gallen
D-AAm G 20 197v Dele domine iniquitatem meam L A 1 Pro Defunctis 7 1200s Aachen
D-AAm G 20 363v Dele domine iniquitatem meam L A 1 Pro Defunctis 7 1200s Aachen
D-KNd 1161 036r Dele domine iniquitatem meam L A Feria 3 per annum 4 1---e...
D-Ma 12o Cmm 1 057v Dele domine iniquitatem meam L A 1 Feria 3 per annum 4 1235+ Italy Secular
D-Mbs Clm 4303 127r Dele domine iniquitatem meam L A 1 Feria 3 per annum 4 1459 Augsburg Monastic 1--e-...
F-CA 38 359r Dele domine iniquitates nostras L A 1 Pro Defunctis 2 1230 c. Cambrai Secular
F-CA Impr. XVI C 4 192r Dele domine deus iniquitatem L A 1 Pro Defunctis 2 1508 c. Cambrai Secular
F-Pn lat. 1085 028v Dele domine iniquitatem meam L A 1 Feria 3 per annum * 0960+ St. Martial
F-Pn lat. 1090 032r Dele domine iniquitatem meam L A 1 Feria 3 per annum 7 1190+ Marseille Secular
F-Pn n.a.lat. 1411 048v Dele domine iniquitatem meam L A p Feria 3 per annum 4 1174- Milan Monastic
GB-Ob Can. Lit. 202 034r Dele domine iniquitatem meam L A 1 Feria 3 per annum ? 1200s Germany
H-Bu lat. 118 120v Dele domine iniquitatem meam L A 1 Feria 3 per annum 4 1300s Franciscan Secular
HR-Hf Cod. D 019r Dele domine iniquitatem meam L A 1 Feria 3 per annum 4 1450-1500 Venice Secular
I-Ac 693 041v Dele domine iniquitatem meam L A 1 Feria 3 per annum 4 1200s Italy Secular 1---e...
I-Ac 694 061v Dele domine iniquitatem meam L A 1 Feria 3 per annum 4 1200s Italy Secular
I-Ad 5 109 Dele domine iniquitatem meam L A 1 Feria 3 per annum 4 1235+ Italy Secular
I-BV 19 179r Dele domine deus iniquitatem L A 1 Feria 3 per annum 2 1100s Benevento Secular
I-Far 054r Dele domine iniquitatem meam L A 1 Feria 3 per annum 2 1100s Firenze Secular
I-MC 542 061 Dele domine deus iniquitatem L A 1 Feria 3 per annum 2 1100s MonteCassino Secular
I-Nn vi.E.20 058r Dele domine iniquitatem meam L A 1 Feria 3 per annum 4 1200s Italy Secular
I-PCsa 65 300v Dele domine deus iniquitatem L A 1 Feria 3 per annum 4 1100s Piacenza Secular
I-Rvat lat. 8737 032r Dele domine iniquitatem meam L A 1 Feria 3 per annum 4 1232+ Italy Secular
SI-Lna 18 (olim 17) 061v Dele domine iniquitatem meam L A 1 Feria 3 per annum 2 1491 Kranj Secular
SI-Lna 19 (olim 18) 022r Dele domine iniquitatem meam L A 1 Feria 3 per annum 2 1491-92 Kranj Secular
US-Cn 24 073r Dele domine iniquitatem meam L A 1 Feria 3 per annum 4 1200s Italy Secular