Chants by Cantus ID: 006339a

Displaying 1 - 32 of 32 chants
Source Folio Title Feast Mode Date Provenance Cursus 1- Facsimile
A-Gu 30 248r Cum jucunditate nativitatem M V 01 Nativitas Mariae 8 1300s St-Lambrecht Monastic
A-Gu Ms. 211 117r Cum jucunditate nativitatem sanctae Mariae M V 01 Nativitas Mariae Secular
A-KN 1012 064r Cum jucunditate nativitatem sanctae Mariae M V 01 Nativitas Mariae 8 1100s Klosterneuburg Secular 1---k...
A-KN 1018 125v Cum jucunditate nativitatem sanctae Mariae M V 01 Nativitas Mariae 8 1300s Klosterneuburg Secular 1---k...
A-KN 589 082r Cum jucunditate nativitatem M V 01 Nativitas Mariae 8 1300s Klosterneuburg Secular
A-LIs 290 347v Cum jucunditate nativitatem M V 01 Nativitas Mariae 8 1100s Kremsmünster Monastic
A-SF XI 480 233r Cum jucunditate nativitatem M V 01 Nativitas Mariae 8 1300s St-Florian Secular
A-VOR 287 170r Cum jucunditate nativitatem M V 01 Nativitas Mariae 8 1300s Vorau Secular
A-Wda C-10 180r Cum jucunditate nativitatem M V 01 Nativitas Mariae 8 1400s+ Kirnberg
A-Wda D-4 256r Cum jucunditate nativitatem M V 01 Nativitas Mariae 8 1400s+ Kirnberg
A-Wn 1890 265v Cum jucunditate nativitatem sanctae Mariae M V 01 Nativitas Mariae 8 1100s Southern Germany / Austria
CH-E 611 220v Cum jucunditate nativitatem sanctae Mariae M V 01 Nativitas Mariae 8 1300s Einsiedeln Monastic 1---k...
CH-SGs 388 310 Cum jucunditate nativitatem sanctae Mariae M V 01 Nativitas Mariae 8 1300s St. Gallen
CH-SGs 391 111 Cum jucunditate* V V 01 Nativitas Mariae * 0980+ St. Gallen
CH-SGs 391 112 Cum iucunditate nativitatem sancte Mariae M V 01 Nativitas Mariae 8 0980+ St. Gallen
D-B Mus. 40047 102r Cum jucunditate nativitatem M V 01 Nativitas Mariae 8 1000s Quedlinburg Secular
D-BAs lit. 25 095v Cum jucunditate nativitatem M V 01 Nativitas Mariae 8 1200s Bamberg Secular
D-KA Aug. LX 142r Cum jucunditate nativitatem sanctae Mariae M V 01 Nativitas Mariae 8 1100s+ Zwiefalten Monastic 1---k...
D-KNd 215 131r Cum jucunditate nativitatem M V 01 Nativitas Mariae 8 c. 1075-1150 Würzburg Monastic
D-Sl HB.I.55 130r Cum jucunditate nativitatem M V 01 Nativitas Mariae 8 1100s+ Weingarten Monastic
DK-Kk 3449 8o XI 065v Cum jucunditate nativitatem M V 01 Nativitas Mariae 8 1580 c. Augsburg 1--k-...
GB-Ob Can. Lit. 202 107v Cum jucunditate nativitatem M V 01 Nativitas Mariae 8 1200s Germany
GB-Ob Laud Misc. 284 079v Cum jucunditate nativitatem M V 01 Nativitas Mariae 8 1100s+ Würzburg
GOTTSCHALK 102r Cum jucunditate nativitatem M V 01 Nativitas Mariae 8 1100s Lambach Abbey Monastic
I-AO 6 092r Cum jucunditate nativitatem M V 01 Nativitas Mariae 8 1200s S. Orso Secular
I-BV 20 283r Cum jucunditate nativitatem M V 01 Nativitas Mariae 8 1100s Benevento Secular
I-Far 173v Cum jucunditate nativitatem M V 01 Nativitas Mariae 8 1100s Firenze Secular
MA Impr. 1537 267v Cum jucunditate conceptionem beatae Mariae M V 01 Octava Concep.Mariae 8 1537 Muenster Secular
PL-KIk 1 223r Cum jucunditate nativitatem M V 01 Nativitas Mariae 8 1372 Kielce Secular
PL-WRu R 503 190r Cum jucunditate nativitatem M V 01 Nativitas Mariae 8 1350+ Wrocław Secular
SI-Lna 19 (olim 18) 159r Cum jucunditate nativitatem M V 01 Nativitas Mariae 8 1491-92 Kranj Secular
TR-Itks 42 231v Cum jucunditate nativitatem M V 01 Nativitas Mariae 8 1360 c. Esztergom Secular