Chants by Cantus ID: 203542

Displaying 1 - 22 of 22 chants
Source Folio Title Feast Mode 1- Facsimile
A-KN 1010 006v O quam larga te perfudit L A 4 Conceptio Mariae 4
A-KN 1011 150r O quam larga te perfudit L A 4 Conceptio Mariae 4
A-KN 1012 121r O quam larga te perfudit L A 4 Conceptio Mariae 4 1-...
A-KN 1015 024r O quam larga te perfudit L A 4 Conceptio Mariae 4
A-KN 1017 010v Quam larga te perfudit virgo L A 4 Conceptio Mariae 4
A-VOR 287 309v O quam larga te perfudit L A 4 Conceptio Mariae 4
A-Wda C-11 147v O quam larga te perfudit L A 3 Conceptio Mariae 3
A-Wda D-4 154r O quam larga te perfudit L A 3 Conceptio Mariae 3
B-TO olv 63 183v O quam larga te perfudit L A 4 Conceptio Mariae 4
B-TO olv 64 168v O quam large te perfudit L A 4 Conceptio Mariae 4
CH-SGs 388 459 O quam larga te perfudit L A 4 Conceptio Mariae *
D-AAm G 20 218r O quam larga te perfudit L A 4 Conceptio Mariae 4
D-KA Aug. LX 045v O quam larga te perfudit L A 4 Conceptio Mariae 4? 1-...
DK-Kk 3449 8o XIV 109r O quam larga te perfudit L A 3 Conceptio Mariae 3 1-...
E-SA 7 113v O quam larga te perfudit L A 4 Conceptio Mariae ?
Engelberg 103 077v O quam larga te perfudit L A 4 Conceptio Mariae
F-CA 38 408r O quam larga te perfudit L A 4 Conceptio Mariae 4
I-AO 6 050v O quam larga te perfudit L A 4 Conceptio Mariae 4
MA Impr. 1537 258r O quam larga te perfudit L A 4 Conceptio Mariae 4
NL-DHk 70 E 4 079v O quam large te perfudit L A 4 Conceptio Mariae 4
SI-Lna 18 (olim 17) 157v O quam larga te perfudit L A 4 Conceptio Mariae 4
TR-Itks 42 268r O quam larga te perfudit L A 4 Conceptio Mariae 4