Chants by Cantus ID: 601528

Displaying 1 - 3 of 3 chants
Source Folio Title Feast Mode Date Provenance Cursus 1- Facsimile
E-Tc 44.1 153v O athleta invictissime o M R 9 Saturnini 1 1020+ Tavèrnoles Secular
E-Tc 44.2 163v O athleta invictissime o M R 11 Saturnini 1 1095 c. Toledo Secular
F-Pn lat. 1090 238v O athleta invictissime o sacer M R 3.3 Saturnini 1 1190+ Marseille Secular