CANTUS Manuscript Index: Graz, Universitätsbibliothek 479

The source index contains 125 chants.
SiglumMargFolioSeqFeastOfficeGenrePosIncipitCantus IDModeDiff
A-Gu 479100rSqSalve pater Augustineah55078
A-Gu 479109rSqNato canunt omniaah53024
A-Gu 479109rSqGrates nunc omnesah53010
A-Gu 479109vSqNatus ante seculaah53015
A-Gu 479109vSqEia recolamusah53016
A-Gu 479110rSqCeleste organum hodie sonuit in terraah54001
A-Gu 479110vSqPotestate non natura fit creator creaturaah54096
A-Gu 479111rSqPromissa mundo gaudia superna solvit graciaah54095
A-Gu 479111vSqHanc concordi famulatuah53215
A-Gu 479111vSqIohannes ihu xpoah53168
A-Gu 479112rSqVerbum dei deo natum quod nec factum nec creatumah55188
A-Gu 479112vSqLaus tibi xpe patris optimi nate deus omnipotentiaeah53157
A-Gu 479112vSqFesta xpi omnis xpianitasah53029
A-Gu 479113rSqDixit dominus ex basanah50269
A-Gu 479113vSqConcentu parili508003
A-Gu 479114rSqSanctorum vita virtus gloriaah54036
A-Gu 479114vSqLaudes salvatoriah53036
A-Gu 479115rSqPangamus creatorisah53046
A-Gu 479115vSqAgni paschali esuah53050
A-Gu 479116rSqGrates salvatori ac regiah53052
A-Gu 479116rSqLaudes deo concinat orbis ubique totusah53053
A-Gu 479116vSqMane prima sabbatiah54143
A-Gu 479116vSqCarmen suo dilectoah53054
A-Gu 479116vSqIs qui prius habitum mortalemah53047
A-Gu 479117rSqHec est sancta sollemnitas sollemnitatumah53056
A-Gu 479117vSqRex deus dei agne leo iuda magneah50240
A-Gu 479118rSqRegina celorum gaude inclita celesti laudeah10098
A-Gu 479118rSqAve plena gracie mater misericordie sancta mariaah54223
A-Gu 479118rSqVictime paschali508002
A-Gu 479118vSqSummi triumphum regisah53067
A-Gu 479119rSqSancti spiritus assit nobis graciaah53070
A-Gu 479119vSqLaude celeberrima recolamus festa sacratissimaah53072
A-Gu 479120rSqBenedicta semper sancta sit trinitasah53081
A-Gu 479120vSqBenedictio summe trinitati simpliciah50243
A-Gu 479121rSqGloria tibi trinitas cuius larga nos bonitasah09001
A-Gu 479121vSqSancti baptiste xpi preconisah53163
A-Gu 479121vSqLaus patri glorie qui suum filium gentibus et populoah08004
A-Gu 479122rSqLaus tibi sit xpe fili dei unigeniteah10325
A-Gu 479122rSqPetre summe xpi pastorah53210
A-Gu 479122vSqCeli enarrant gloriam deiah50267
A-Gu 479123rSqLaus tibi xpe qui es creator et redemptorah50268
A-Gu 479124rSqGloriosa fulget dies exultet ecclesiaah54089
A-Gu 479124rSqAd auram post meridiemah54026
A-Gu 479124vSqGrates deo et honor sintah53119
A-Gu 479125rSqLaurenti david magni martyrah53173
A-Gu 479125vSqGongaudent angelorum choriah53104
A-Gu 479125vSqStolam iocundatitis aeuiaah54061
A-Gu 479126rSqHuius diei gaudia devotio katholycaah53126
A-Gu 479126vSqInterni festi gaudiaah55074
A-Gu 479127rSqPsallite regi regum domino psalliteah50270
A-Gu 479127vSqConfessor pius et sacer Egidiusah10155
A-Gu 479128rSqMagnificet confessio atque pulchritudoah50277
A-Gu 479128rSqStirpe maria regiaah53095
A-Gu 479128vSqIn deum vivum exultet iubilandoah50285
A-Gu 479129rSqXpe genitoris et spc sci gloriaah53214
A-Gu 479129vSqMagnum te Michaelemah53191
A-Gu 479130rSqAd celebres Rex celice laudes cunctaah53190
A-Gu 479130vSqOmnes sancti seraphynah53112
A-Gu 479130vSqDilecte deo Galle perhenniah53149
A-Gu 479131rSqSacerdotem xpi martinumah53181
A-Gu 479131vSqExultent filii sponse dominiah10363
A-Gu 479131vSqDeus in tua virtute ah53122
A-Gu 479132rSqLaude xpo debita celebremus inclitaah55265
A-Gu 479133rSqCongaudentes exultemus vocali concordiaah54066
A-Gu 479133vSqQuam dilecta tabernaculaah55030
A-Gu 479133vSqPsallat ecclesia mater illibataah53247
A-Gu 479134vSqRegnum tuum regnum omnium seculorumah50286
A-Gu 479134vSqClare sanctorum senatus apostolorumah53228
A-Gu 479135rSqPlausu chorus letabundoah55006
A-Gu 479135vSqAgone triumphaliah53229
A-Gu 479136rSqAd laudes salvatoris ut mensah54088
A-Gu 479136rSqQuid tu virgo mater plorasah53239
A-Gu 479136vSqExultent filie syon in rege suoah50271
A-Gu 479136vSqRex regum deus noster colendeah53243
A-Gu 479137rSqVirginis venerande de numero sapientumah53246
A-Gu 479137vSqGrates honos ierarchya et euphonizans tibiah50239
A-Gu 479137vSqGaude celestis sponsa summi regisah54092
A-Gu 479138vSqA solis ortu et occasu ab aquilone et mariah50264
A-Gu 479139rSqLaudes crucis attollamus ah54120
A-Gu 479140rSqAram crucis omnes licis adorate filiiah08021
A-Gu 479140rSqSalve crux sancta arbor dignaah53082
A-Gu 479140vSqSerpens antiquus vicit in lignoah50278
A-Gu 479141rSqDulce lignum lignum viteah08026
A-Gu 479141vSqFecunda verbo tu virginum virgo mariaah50265
A-Gu 479142rSqAve preclara maris stella ah50241
A-Gu 479142vSqAve maria ... virgo serenaah54216
A-Gu 479143rSqAve plena singulari graciaah54222
A-Gu 479143vSqAve maria gracia plena dominus tecum benedicta tuah50282
A-Gu 479143vSqAve spes mundi mariaah54217
A-Gu 479144rSqAve dei genetrix summi virgo semper Mariaah53105
A-Gu 479144rSqAve candens lilium virgo parens enixa filiumah54228
A-Gu 479144vSqSalve proles davidis salve virgo nobilisah54224
A-Gu 479145rSqSalve porta perpetue lucis fulgidaah53108
A-Gu 479145vSqSalve nobilis puerpera exaltata super etheraah09078
A-Gu 479146rSqSalve mater salvatoris vas electum vas honorisah54245
A-Gu 479146rSqMater dilecta dilecti ex dilectoah50281
A-Gu 479147rSqOmnis ager scripturarum tui venirisah09079
A-Gu 479147rSqClemens et benigna iugi laude digna mariaah47346
A-Gu 479147vSqCandor surgit ut aurora ah08007
A-Gu 479148rSqSalutata celitus mater fit divinitusah09062
A-Gu 479148rSqCaste matris ante thorumah10119
A-Gu 479148vSqPost partum in partu et ante mater viri nesciaah34151
A-Gu 479149rSqImperatrix gloriosa clemens et imperiosaah54221
A-Gu 479149vSqHodierne lux diei celebris in matris deiah54219
A-Gu 479150rSqMissus Gabriel de celisah54192
A-Gu 479150rSqLetabundus ... Regem regumah54002
A-Gu 479150vSqGaude mater luminis quam divini numinisah54225
A-Gu 479150vSqGaude Maria templum summe maiestatisah54213
A-Gu 479151rSqIn sapientia disponens omniaah54116
A-Gu 479151vSqIn augmentum magne spei magna virtus magni deiah54176
A-Gu 479152rSqEia recolamus carmina deo dignaah54065
A-Gu 479152rSqGaude virgo mater Christiah24018
A-Gu 479161rSqConceptio marie virginis que nos lavatah54188
A-Gu 479161vSqVirginalis turma sexus ah55333
A-Gu 479161vSqGaude Sion quod egressusah55120
A-Gu 479162rSqHodiernae festum lucis est achacii laus ducisah55038
A-Gu 479162rSqAd honorem invictorum ah09103
A-Gu 479182vSqLauda sion salvatoremah50385
A-Gu 479183vSqSalve martyr gloriose passionis qui famoseah09208
A-Gu 479184rSqCeli regem attollamus et in voces erumpamusah55062
A-Gu 479184vSqImperatrix angelorum consolatrix orphanorumah54226
A-Gu 479185rSqSalve nobilis regina regis sponsa Katherinaah55205
A-Gu 479185rSqExultemus et letemur et in deo gloriemurah55313
A-Gu 4797rSqVeni preaecelsa domina maria et tu nos visitaah54193
A-Gu 47998rSqAve cella nove legisah54227