CANTUS Manuscript Index: Graz, Universitatsbibliothek 281

The source index contains 101 chants.
SiglumMargFolioSeqFeastOfficeGenrePosIncipitCantus IDModeDiff
A-Gu 28152bSqCeleste organum hodie sonuit in terraah54001
A-Gu 28152bSqNatus ante seculaah53015
A-Gu 28152rSqEia recolamus ah53016
A-Gu 28152rSqGrates nunc omnesah53010
A-Gu 28153rSqPotestate non naturaah54096
A-Gu 28153vSqHanc concordi famulatum (sic)ah53215
A-Gu 28153vSqIohannes ihu xpoah53168
A-Gu 28154rSqVerbum dei deo natumah55188
A-Gu 28154vSqLaus tibi xpe patris optimi nate ... Quem celitusah53157
A-Gu 28155rSqFesta xi omnis xpianitas celebretah53029
A-Gu 28155vSqDixit dns ex basanah50269
A-Gu 28155vSqConcentu parili508003
A-Gu 28156rSqSanctorum vita virtus gloriaah54036
A-Gu 28156vSqVerbum bonum et suaveah54218
A-Gu 28157rSqMitit ad virginemah54191
A-Gu 28157rSqMissus Gabriel de celisah54192
A-Gu 28157vSqLaudes salvatoriah53036
A-Gu 28158rSqPangamus creatoris atque redemptoris gloriamah53046
A-Gu 28158vSqAgni paschalis esuah53050
A-Gu 28159rSqMane prima sabbatiah54143
A-Gu 28159rSqGrates salvatori ac regiah53052
A-Gu 28159vSqRex deus dei agne leo iuda magneah50240
A-Gu 28159vSqHec est sancta sollempnitasah53056
A-Gu 28160rSqVictime paschali laudes508002
A-Gu 28160vSqRegina caelorum gaudeah10098
A-Gu 28160vSqAve plena gratie mater misericordieah54223
A-Gu 28161rSqSummi triumphum regisah53067
A-Gu 28161vSqSancti spiritus assit nobis gratiaah53070
A-Gu 28161vSqLaude celeberrimaah53072
A-Gu 28162rSqVeni sancte spiritusah54153
A-Gu 28162vSqBenedictio summe trinitatiah50243
A-Gu 28163rSqBenedicta semper sancta sit trinitasah53081
A-Gu 28163rSqGloria tibi trinitas cuius larga nos bonitasah09001
A-Gu 28163vSqPetre summe xpi pastorah53210
A-Gu 28163vSqLaus patri glorie qui suum filium gentibus 508003
A-Gu 28163vSqSancti baptiste xpi preconisah53163
A-Gu 28164rSqLaus tibi sit xpe, fili dei unigeniteah10325
A-Gu 28164rSqCeli enarrant gloriam deiah50267
A-Gu 28165rSqLaus tibi xpe qui es creator et redemptorah50268
A-Gu 28165vSqGrates deo et honor sint per seclaah53119
A-Gu 28166rSqGloriosa fulget dies exultet ecclesiaah54089
A-Gu 28166rSqLaurenti David magniah53173
A-Gu 28166vSqCongaudent angelorum choriah53104
A-Gu 28167rSqPsallite regi regum domino psallite psalliteah50270
A-Gu 28167rSqHuius diei gaudia devotio catholica
A-Gu 28167vSqConfessor piusque sacer Egidiusah10155
A-Gu 28168rSqStirpe Maria regiaah53095
A-Gu 28168rSqMagnificet confessio atque pulchritudoah50277
A-Gu 28168vSqIn deum vivum exultetah50285
A-Gu 28169rSqXpe genitoris et spc sci gloriaah53214
A-Gu 28169vSqAd celebres rex celiceah53190
A-Gu 28170rSqOmnes sancti seraphinah53112
A-Gu 28170rSqSancta dei mater virgo benigna Mariaah34173
A-Gu 28170vSqSacerdotem xpi martinumah53181
A-Gu 28170vSqSalve nobilis regina regis sponsaah55205
A-Gu 28171rSqSanctissime virginis votiva vesta recolamusah55203
A-Gu 28171rSqDeus in tua virtuteah53122
A-Gu 28171vSqLaude xpo debita celebremus inclitaah55265
A-Gu 28172rSqClare sanctorum senatusah53228
A-Gu 28172rSqPsallat ecclesiaah53247
A-Gu 28172vSqGaude syon quod egressusah55120
A-Gu 28172vSqPlausu chorus letabundoah55006
A-Gu 28173rSqQuid to virgo mater plorasah53239
A-Gu 28173rSqAgone triumphaliah53229
A-Gu 28173vSqRex regum deus noster colendeah53243
A-Gu 28173vSqExultent filie syon in rege suoah50271
A-Gu 28174rSqGrates honor yerarchiaah50239
A-Gu 28174vSqSerpens antiquus vicit in lignoah50278
A-Gu 28175rSqDulce lignum lignum viteah08026
A-Gu 28175vSqNunc crucis alma cantat gaudiaah53083
A-Gu 28175vSqSalve crux sancta arbor dignaah53082
A-Gu 28176rSqAve preclara maris stellaah50241
A-Gu 28176rSqAlma chorus domini nunc pangatah53087
A-Gu 28176vSqHodierne lux diei celebris in matris deiah54219
A-Gu 28177rSqCaste matris ante thronumah10119
A-Gu 28177rSqGaude mater luminis quam divini numinisah54225
A-Gu 28177vSqLetabundus exultet ... Regem regumah54002
A-Gu 28177vSqSalve mater salvatoris vas electumah54245
A-Gu 28178rSqVeni virgo virginumah54250
A-Gu 28178vSqMundi renovatio nova parit gaudiaah54148
A-Gu 28179rSqGaude gemma praelatorum Consolator peccatorumah44305
A-Gu 28179rSqVirgine mariae laude immolent xpianiah54019
A-Gu 28179rSqResurgenti tuo nato mater plaude ah54229
A-Gu 28179vSqAnte thronum maiestatis laus divine potestatisah09387
A-Gu 28180rSqLaus sit regi glorie cuius formam gratieah55051
A-Gu 28180vSqPsallat concors symphonia laudes pangat armoniaah55116
A-Gu 28181rSqHodierne festum lucis et solempne vite ducisah54140
A-Gu 28181rSqSalve martir gloriose passionis qui famoseah09208
A-Gu 28181vSqDulci corde iubilemus voce plena consonemusah55017
A-Gu 28182rSqHodierne festum lucis est achacii laus ducisah55038
A-Gu 28182rSqLaude iocundemur angelorum agminaah42159
A-Gu 28182vSqGratuletur orbis totus presens cetus et devotusah55232
A-Gu 28183rSqCeli regina attollamusah55062
A-Gu 28183rSqVeni precelsa domina mariaah54193
A-Gu 28183vSqAd triumphalia martirum gaudiaah09231
A-Gu 28183vSqExultemus et letemur et in deo gloriemurah55313
A-Gu 28184rSqIlluminare ierusalem illuminare syon elevareah54032
A-Gu 28184rSqSalve pater augtustini vas electum vas divineah55078
A-Gu 28184vSqNativitas vel conceptio marie virgine que vos lavitah54188
A-Gu 28185rSqVirginalis turma sexus ihu xpo iam connexusah55333
A-Gu 28185vSqTempore sub gracie nondum plena facieah55125