CANTUS Manuscript Index: Graz, Universitätsbibliothek 767

The source index contains 47 chants.
SiglumMargFolioSeqFeastOfficeGenrePosIncipitCantus IDModeDiffConcordances
A-Gu 767157vSqVeni praecelsa domina mariaah54193
A-Gu 767157vSqConceptio marie virginis que nost lavat a labeah54188
A-Gu 7674rSqAstra caeli dum transcendoah54237
A-Gu 7674rSqSalve mater salvatorisah54245
A-Gu 76770rSqEia recolamus laudibus ah53016
A-Gu 76770rSqGrates nunc omnesah53010
A-Gu 76770vSqHanc concordi famulatuah53215
A-Gu 76770vSqNatus ante seculaah53015
A-Gu 76771rSqLaus tibi xpe patris optime nate deus omnipotencieah53157
A-Gu 76771rSqIohannes ihu xpoah53168
A-Gu 76771vSqFesta xpi omnis xpianitas celebretah53029
A-Gu 76772rSqConcentu pariliah53099
A-Gu 76772vSqLaudes salvatoriah53036
A-Gu 76772vSqDixit dominus ex basanah50269
A-Gu 76774rSqPangamus creatori atque redemptoris gloriamah53046
A-Gu 76774vSqGrates salvatori ac regiah53052
A-Gu 76774vSqAgni paschalis exuah53050
A-Gu 76775rSqHec est sancta sollempnitas sollempnitatumah53056
A-Gu 76775rSqVictime paschali laudesah54007
A-Gu 76775rSqSummi triumphum regisah53067
A-Gu 76775vSqSancti spiritus assit nobis gratiaah53070
A-Gu 76776rSqSancti baptiste x preconisah53163
A-Gu 76776vSqLaus tibi xpe qui es creator et redemptorah50268
A-Gu 76776vSqPetre summe xpi pastorah53210
A-Gu 76777rSqLaurenti david magniah53173
A-Gu 76777vSqStirpe maria regiaah53095
A-Gu 76777vSqCongaudent angelorum choriah53104
A-Gu 76778rSqAd celebres rex celiceah53190
A-Gu 76778vSqSacerdotem xi martinumah53181
A-Gu 76778vSqOmnes sancti seraphinah53112
A-Gu 76779rSqPsallat ecclesia mater illibataah53247
A-Gu 76779rSqDeus in tua virtuteah53122
A-Gu 76779vSqClare sanctorum senatusah53228
A-Gu 76779vSqBenedicta semper sancta sit trinitasah53081
A-Gu 76780rSqAgone triumphali ah53229
A-Gu 76780rSqExultent filie syon in rege suoah50271
A-Gu 76780vSqAve praeclara maris stellaah50241
A-Gu 76781rSqLaude xpo debita celebremusah55265
A-Gu 76782rSqLauda syon salvatoremah50385
A-Gu 76782rSqSerpens antiquus vicit in lignoah50278
A-Gu 76782rSqO Elyzabeth regina tota mente columbmaah09191
A-Gu 76783rSqAve preclara katherinaah54057
A-Gu 76783vSqVerbum bonum et suaveah54218
A-Gu 76783vSqHodierne lux diei celebris in matris deiah54219
A-Gu 76784rSqVirgini marie laudes intonentah54018
A-Gu 76784rSqSanctissime virginis votivaah55203
A-Gu 76784vSq[P]sallat concors symphoniaah55116