CANTUS Manuscript Index: Graz, Universitätsbibliothek Cod. 17 (37/9 f.)

The source index contains 85 chants.
SiglumMargFolioSeqFeastOfficeGenrePosIncipitCantus IDModeDiffConcordances
A-Gu 17269rSqEya recolamu laudibus piisah53016
A-Gu 17269rSqGrates nunc omnesah53010
A-Gu 17269rSqGrates nunc omnesah53010
A-Gu 17270vSqNatus ante seculaah53015
A-Gu 17271vSqHanc concordiah53215
A-Gu 17272vSqIohannes Ihesu Xpristoah53168
A-Gu 17273vSqLaus tibi Xpriste patris ... deus omnipotentiaeah53157
A-Gu 17274vSqFesta Xpristiah53029
A-Gu 17276rSqDixit dominus ex Basanah50269
A-Gu 17277vSqConcentu pariliah53099
A-Gu 17279vSqLaudes salvatoriah53036
A-Gu 17282rSqPlangamus creatoriah53046
A-Gu 17283rSqAgni paschalisah53050
A-Gu 17284rSqGrates salvatoriah53052
A-Gu 17285rSqMane prima sabbatiah54143
A-Gu 17286vSqHec est sancta solemnitas solemnitatumah53056
A-Gu 17287rSqRex deus dei agne leo iuda magneah50240
A-Gu 17289rSqVictime pascali laudesah54007
A-Gu 17289vSqMundi renovati ah54148
A-Gu 17290vSqDulce lignumah54124
A-Gu 17291vSqVerbum dei deo natumah55188
A-Gu 17293vSqSummi triumphumah53067
A-Gu 17295rSqSancti spiritus assit nobisah53070
A-Gu 17297SqVeni sancte spiritusah54153
A-Gu 17298SqLaude celeberrima recolamusah53072
A-Gu 17300SqBenedicta semper sancta sit trinitasah53081
A-Gu 17301SqBenedictio summe trinitatiah50243
A-Gu 17302SqLauda syon salvatoremah50385
A-Gu 17305vSqSancti baptiste Christi preconisah53163
A-Gu 17307rSqPetre summe Christi pastorah53210
A-Gu 17308SqVeni precelsa domina mariaah54193
A-Gu 17309SqGratuletur orbis totus presens cetusah55232
A-Gu 17310vSqCeli enarrant gloriam deiah50267
A-Gu 17313vSqLaus tibi Christe que es creatorah50268
A-Gu 17315vSqCeli regem attollamusah55062
A-Gu 17317rSqEya recollamus carmina ah54065
A-Gu 17318vSqGrates deo et honor sintah53119
A-Gu 17320vSqLaurenti Davidah53173
A-Gu 17321vSqAd triumphalia Martirum ah09231
A-Gu 17322vSqCongaudent angelorum choriah53104
A-Gu 17324rSqSalve pater Augustineah55078
A-Gu 17326vSqStirpe Maria regiaah53095
A-Gu 17327rSqSerpens antiquusah50278
A-Gu 17328vSqLaudes crucis attolamusah54120
A-Gu 17331rSqSummi regis in laude Bavariaah44282
A-Gu 17332vSqAd celebres rex celiceah53190
A-Gu 17334rSqGloriosa fulget dies exultet ecclesiaah54089
A-Gu 17336rSqVirginalis turmaah55333
A-Gu 17338rSqOmnes sancti seraphimah53112
A-Gu 17339rSqSacerdotem Christi Martinumah53181
A-Gu 17340vSqTempore isto gratie
A-Gu 17341vSqGaude Syon qui egressusah55120
A-Gu 17343rSqAltissima providenteah54189
A-Gu 17345rSqSchola plaudat virginalisah09272
A-Gu 17346vSqAve preclara margaritaah54057
A-Gu 17348vSqSanctissime virginisah55203
A-Gu 17349vSqDeus in tua virtute ah53122
A-Gu 17350vSqLeto corde resonemusah37139
A-Gu 17352rSqLaude Christo debita celebremusah55265
A-Gu 17354rSqConceptio Marie virginisah54188
A-Gu 17355vSqGaude felix India Thomeah09347
A-Gu 17356vSqPsallat ecclesia materah53247
A-Gu 17357vSqClare sanctorum senatusah53228
A-Gu 17358rSqPlausu chorus letabundoah55006
A-Gu 17360rSqAgone triumphaliah53229
A-Gu 17361rSqO beata beatorum martirum solemniaah55014
A-Gu 17362rSqSpe mercedis et coroneah55009
A-Gu 17362vSqExultent filieah50271
A-Gu 17364rSqAve preclara maris stellaah50241
A-Gu 17366rSqMittit ad virginemah54191
A-Gu 17367vSqSalve mater salvatorisah54245
A-Gu 17369vSqHodierne luxah54219
A-Gu 17370vSqGaude mater luminisah54225
A-Gu 17371rSqGaude maria templum summeah54213
A-Gu 17372rSqVirginis marie laudes
A-Gu 17373rSqCaste matris ante thronumah10119
A-Gu 17374rSqLetabundus exultet fidelis chorusah54002
A-Gu 17375rSqResurgenti tuo nato materah54229
A-Gu 17377rSqRegina celorumah10098
A-Gu 17377vSqVerbum bonum et suaveah54218
A-Gu 17378rSqStabat mater dolorosaah54201
A-Gu 17379vSqCeleste organum hodie sonuitah54001
A-Gu 17380vSq(Alleluia. Imperatrix egregi ...)
A-Gu 17381rSqImperatrix gloriosaah54221
A-Gu 17382rSqUterus virgineus thronus est eburneusah54248