Chants by Cantus ID: 002948

Displaying 1 - 100 of 118 chants
Source Folio Title Feast Mode 1- Facsimile
US-KClbsc M2149.2 .V4 1629 034r Gloria tibi trinitas* V A De Trinitate *
US-KClbsc M2149.2 .V4 1629 040r Gloria tibi trinitas aequalis una L A 1 De Trinitate 1
A-Gu 30 042r Gloria tibi trinitas aequalis una V A 1 De Trinitate 1
A-Gu 30 050v Gloria tibi trinitas* V2 A 1 De Trinitate *
A-Gu Ms. 211 099v Gloria tibi trinitas aequalis una L A 1 De Trinitate
A-Gu Ms. 211 100r Gloria tibi* P A De Trinitate
A-Gu Ms. 211 100v Gloria tibi trinitas* L A 1 De Trinitate
A-KN 1012 124r Gloria tibi trinitas aequalis una L A 1 De Trinitate 1 1-...
A-KN 1018 050r Gloria tibi trinitas* V A 1 De Trinitate * 1-...
A-KN 1018 053v Gloria tibi trinitas aequalis una L A 1 De Trinitate 1 1-...
A-KN 589 028r Gloria tibi trinitas* V A 1 De Trinitate *
A-KN 589 030r Gloria tibi trinitas aequalis L A 1 De Trinitate 1
A-KR VI/258 045v Gloria tibi trinitas aequalis L A 1 De Trinitate ?
A-LIs 290 242r Gloria tibi trinitas aequalis V A 1 De Trinitate ?
A-SF XI 480 169r Gloria tibi trinitas aequalis L A 1 De Trinitate 1
A-VOR 287 113r Gloria tibi trinitas aequalis L A 1 De Trinitate 1
A-VOR 287 114r Gloria tibi trinitas* V2 A 1 De Trinitate *
A-Wda C-10 042r Gloria tibi trinitas aequalis L A P De Trinitate 1
A-Wn 1799** 089r Gloria tibi trinitas aequalis una V A 1 De Trinitate 1T 1-...
A-Wn 1890 212v Gloria tibi trinitas aequalis una V A 1 De Trinitate 1
GB-Lbl IB.6753 038r Gloria tibi trinitas aequalis V2 A De Trinitate 1
GB-Lbl IB.6753 074v Gloria tibi trinitas aequalis V A 1 Omnium Sanctorum 1
B-AVna, IV.413 033v Gloria tibi trinitas aequalis una V A 1 De Trinitate 1
B-Gu Hs BKT.006 057v Gloria tibi trinitas aequalis una V A 1 De Trinitate 1
CH-E 611 117r Gloria tibi trinitas aequalis una X A 1 De Trinitate 1 1-...
CH-SGs 388 104 Gloria tibi trinitas aequalis una V A 1 De Trinitate 1
CH-SGs 390 101 Gloria tibi trinitas aequalis una V A 1 De Trinitate 1
CZ-Pst DE I 7 210v Gloria tibi trinitas aequalis una V2 A 1 De Trinitate 1
CZ-Pst DE I 7 210v Benedicat nos* P A De Trinitate *
CZ-Pst DE I 7 210v Gloria tibi trinitas* P A De Trinitate *
D-AAm G 20 118v Gloria tibi trinitas aequalis V A 1 De Trinitate 1
D-AAm G 20 331r Gloria tibi trinitas* V A 1 Omnium Sanctorum 1
D-B Mus. 40047 131r Gloria tibi trinitas aequalis V A 1 De Trinitate ?
D-BAs Msc.Lit.25 071r Gloria tibi trinitas aequalis L A 1 De Trinitate 1
D-FUl Aa 55 036v Gloria tibi trinitas aequalis V A 1 De Trinitate 1
D-FUl Aa 55 041r Gloria tibi trinitas* V2 A 2M De Trinitate *
D-KA Aug. LX 184v Gloria tibi trinitas aequalis una V A 1 De Trinitate 1 1-...
D-KNd 215 109r Gloria tibi trinitas aequalis una L A 1 De Trinitate ?
D-Mbs Clm 4306 104r Gloria tibi trinitas aequalis V A 1 De Trinitate 1 1-...
D-MZb A 210v Gloria tibi trinitas aequalis P A Dom. per annum 1
D-MZb C 088r Gloria tibi trinitas aequalis V A 1 De Trinitate 1
D-Sl HB.I.55 104r Gloria tibi trinitas aequalis V A 1 De Trinitate 1
D-W 28 Helmst. 001r Gloria tibi trinitas aequalis V A 1 Octava de Trinitate 1
D-W 28 Helmst. 006r Gloria tibi trinitas* V2 A 1 Octava de Trinitate *
D-W 28 Helmst. 124r Gloria tibi trinitas* V A 1 In Dedicatione Eccl. *
D-W 29 Helmst. 147v Gloria tibi* V A 1 De Trinitate *
DK-Kk 3449 8o [07] VII 067r Gloria tibi trinitas aequalis una L A 1 De Trinitate 1 1-...
DK-Kk 3449 8o [12] XII 181r Gloria tibi trinitas aequalis V A 1 Omnium Sanctorum 1 1-...
E-SA 6 151r Gloria tibi trinitas aequalis una L A 1 De Trinitate 1
E-Tc 44.2 114v Gloria tibi trinitas aequalis V A 1 De Trinitate 1
F-AS 893 198r Gloria tibi trinitas aequalis V A 1 De Trinitate 1
F-CA 38 151v Gloria tibi trinitas aequalis una V A 1 De Trinitate 1
F-CA Impr. XVI C 4 068v Gloria tibi trinitas aequalis V A 1 De Trinitate 1
F-Pn Lat. 1085 070r Gloria tibi trinitas aequalis V A 1 De Trinitate 1
F-Pn Lat. 1090 111v Gloria tibi trinitas aequalis una M A 1.1 De Trinitate 1
F-Pn Lat. 12044 122r Gloria tibi trinitas aequalis una V A 1 De Trinitate 1 1-...
F-Pn Lat. 12601 024v Gloria tibi trinitas aequalis V A 1 De Trinitate ?
F-Pn Lat. 15181 021r Gloria tibi* P A Dom. per annum 1 1-...
F-Pn Lat. 15181 023v Gloria tibi trinitas aequalis una P A Dom. per annum 1 1-...
F-Pn Lat. 15181 184r Gloria tibi trinitas* P A Dom. per annum *
F-Pn Lat. 15181 197v Gloria tibi trinitas* P A Dom. p. Epiphaniam *
F-Pn Lat. 15181 203r Gloria tibi trinitas* P A Dom. Septuagesimae *
F-Pn Lat. 15181 223v Gloria tibi trinitas* P A Dom. 1 Quadragesimae *
F-Pn Lat. 15181 234v Gloria tibi trinitas* P A Dom. 2 Quadragesimae *
F-Pn Lat. 15182 011r Gloria tibi* P A Dom. per annum 1
F-Pn Lat. 15182 013v Gloria tibi trinitas aequalis P A Dom. per annum 1
F-Pn Lat. 15182 089r Gloria tibi trinitas aequalis V A 1 De Trinitate 1
F-Pn Lat. 15182 104v Gloria tibi trinitas* P A Dominica in estate *
F-Pn NAL 1535 068r Gloria tibi trinitas aequalis V A 1 De Trinitate 1
F-Pn NAL 1412 191r Gloria tibi trinitas aequalis V A 1 De Trinitate 1T
F-SO 596 095v Gloria tibi trinitas aequalis una X A 40P Fer. 3 in Letaniis 1
F-VAL 114 082r Gloria tibi trinitas aequalis V A 1 De Trinitate 1
GB-AB 20541 E 032r Gloria tibi* P A Vigilia Epiphaniae *
GB-AB 20541 E 070v Gloria tibi trinitas* P A Fer. 2 Hebd. 1 Quad. *
GB-AB 20541 E 108r Gloria tibi trinitas* P A Fer. 2 p. Oct.Pasch. *
GB-AB 20541 E 126v Gloria tibi trinitas aequalis V A 1 De Trinitate 1
GB-Cu Mm.ii.9 252 Gloria tibi trinitas* P A Fer. 2 p. Oct.Pasch. *
GB-Cu Mm.ii.9 286 Gloria tibi trinitas aequalis V A 1 De Trinitate 1
GB-Ob Can. Lit. 202 090r Gloria tibi trinitas aequalis L A 1 De Trinitate ?
GB-Ob Laud Misc. 284 060v Gloria tibi trinitas aequalis L A 1 De Trinitate 1
GB-WO F.160 079r Gloria tibi trinitas aequalis V A 1 De Trinitate 1
GB-WO F.160 202v Gloria tibi* R A De Trinitate *
GB-WO F.160 (Facs) 158 Gloria tibi trinitas aequalis una V A 1 De Trinitate 1
GB-WO F.160 (Facs) 273 Gloria tibi* R A De Trinitate *
HR-Hf Cod. F 087r Gloria tibi trinitas aequalis una V A 1 De Trinitate 1
HR-Hf Cod. F 088v Gloria* V2 A 1 De Trinitate *
I-Ad 5 344 Gloria tibi trinitas aequalis L A 1 De Trinitate 1
I-AO 6 029r Gloria tibi trinitas aequalis V A 1 De Trinitate 1
I-BV V 19 175r Gloria tibi trinitas* P A Dom. per annum *
I-BV V 20 137v Gloria tibi trinitas aequalis V A 1 De Trinitate 1
I-Far 258r Gloria tibi trinitas aequalis V A 1 De Trinitate 1
I-MZ 15/79 163v Gloria tibi trinitas aequalis V A 1 De Trinitate 1
I-PCsa 65 363r Gloria tibi trinitas aequalis V A 1 De Trinitate 1
I-Rv C.5 211v Gloria tibi trinitas aequalis V A M De Trinitate 1
I-Rv C.5 215r Gloria tibi trinitas* V2 A 1 De Trinitate 1
I-VCd CLXX 199r Gloria tibi trinitas aequalis V A 1 De Trinitate *
I-VCd CLXX 201r Gloria tibi trinitas aequalis V2 A p De Trinitate *
MA Impr. 1537 170v Gloria tibi trinitas aequalis una V A 1 De Trinitate 1
MA Impr. 1537 436r Gloria tibi* V A 1 In Dedicatione Eccl. *
NL-Uu 406 (3 J 7) 119r Gloria tibi trinitas aequalis una V A 1 De Trinitate 1 1-...

Pages