Chants by Cantus ID: 002968a

Displaying 1 - 90 of 90 chants
Source Folio Title Feast Mode 1- Facsimile
A-Gu 29 261r Gratia dei sum id quod L AV 01 Conversio Pauli 4
A-Gu 30 164r Gratia dei sum id quod L AV 01 Pauli 4T
A-Gu Ms. 211 105v Gratia dei sum id quod L AV 01 Pauli
A-KN 1012 018r Gratia dei sum id quod L AV 01 Pauli 4 1-...
A-KN 1018 072r Gratia dei sum id quod L AV 01 Pauli 4 1-...
A-KN 589 041r Gratia dei sum id quod sum L AV 01 Pauli *
A-LIs 290 328v Gratia dei sum id quod sum L AV 01 Pauli ?
A-SF XI 480 215v Gratia dei sum id quod sum L AV 01 Pauli 4
A-VOR 287 131r Gratia dei sum id quod sum L AV 01 Pauli 4T
A-Wda C-10 112r Gratia dei sum id quod sum L AV 01 Pauli 4
A-Wda D-4 211r Gratia dei sum id quod sum L AV 01 Pauli 4T
A-Wn 1799** 123v Gratia dei sum id quod P AV 01 Conversio Pauli 7 1-...
A-Wn 1890 083v Gratia dei sum id quod L AV 01 Conversio Pauli 4
A-Wn 1890 229v Gratia dei sum id quod L AV 01 Pauli 4
A-Wn Mus.Hs.15489 109v Gratia dei sum id quod L AV 01 Conversio Pauli 4T
B-TO olv 63 209v Gratia dei sum id quod L AV 01 Conversio Pauli 4
B-TO olv 64 193v Gratia dei sum id quod sum L AV 01 Conversio Pauli 4
CDN-Hsmu M2149.L4 168r Gratia dei sum id quod P AV 01 Conversio Pauli 7 1-...
CH-E 611 196r Gratia dei sum id quod L AV 01 Pauli 4 1-...
CH-Fco 2 196r Gratia dei sum id quod L AV 01 Pauli 4 1-...
CH-SGs 388 263 Gratia dei sum id quod L AV 01 Pauli 4
CH-SGs 391 094 Gratia dei sum id quod L AV 01 Pauli 4
D-AAm G 20 237v Gratia dei sum id quod L AV 01 Conversio Pauli 4
D-B Mus. 40047 092v Gratia dei sum id quod L AV 01 Pauli 4
D-FUl Aa 55 105v Gratia dei sum id quod sum L AV 01 Pauli 4
D-KA Aug. LX 125r Gratia dei sum id quod L AV 01 Pauli 4 1-...
D-KNd 215 117v Gratia dei sum id quod sum L AV 01 Pauli ?
D-LEu Rep. I 93 102v Gratia dei sum* L AV 01 Pauli
D-Ma 12o Cmm 1 180v Gratia dei sum id quod L AV 01 Pauli 4
D-Mbs Clm 4305 101r Gratia dei sum id quod L AV 01 Pauli 4 1-...
D-Mbs Clm 4306 240r Gratia dei sum id quod sum L AV 01 Pauli 4
D-MZb C 176v Gratia dei sum id quod L AV 01 Pauli 7
D-Sl HB.I.55 114v Gratia dei sum id quod L AV 01 Pauli 4
D-W 28 Helmst. 085v Gratia dei sum id quod L AV 01 Conversio Pauli 4
DK-Kk 3449 8o IX 101v Gratia dei sum id quod L AV 01 Pauli 4 1-...
E-SA 8 134v Gratia dei sum id quod sum L AV 01 Pauli 4
E-Tc 44.1 109r Gratia dei sum id quod sum L AV 01 Pauli 4
E-Tc 44.2 050v Gratia dei sum id quod L AV 01 Conversio Pauli 4
E-Tc 44.2 120r Gratia dei sum id quod L AV 01 Pauli 4
Engelberg 103 101r Gratia dei sum id quod L AV 01 Conversio Pauli
F-AI 44 105v Gratia dei sum id quod L AV 01 Pauli *
F-AS 893 396v Gratia dei sum id quod sum L AV 01 Pauli 4
F-CA 38 244r Gratia dei sum id quod L AV 01 Conversio Pauli 4T
F-Pn lat. 1085 035r Gratia dei sum id quod M AV 01 Conversio Pauli 8
F-Pn lat. 1085 035x Gratia dei sum* M AV 01 Conversio Pauli *
F-Pn lat. 1090 178v Gratia dei sum id quod L AV 01 Pauli 4
F-Pn lat. 12044 054r Gratia dei sum id quod L AV 01 Conversio Pauli 8 1-...
F-Pn lat. 12044 156v Gratia dei sum* L AV 01 Pauli 8 1-...
F-Pn lat. 12601 043r Gratia dei sum id quod L AV 01 Pauli ?
F-Pn lat. 15182 231v Gratia dei sum id quod L AV 01 Pauli 4T
F-Pn n.a.lat. 1535 092r Gratia dei sum id quod L AV 01 Pauli 8
F-Pnm n.a.lat. 1412 077r Gratia dei sum id quod P AV 01 Pauli 7
F-R 248 042r Gratia dei sum id quod sum M AV 01 Pauli 4T
F-VAL 114 114r Gratia dei sum id quod sum L AV 01 Conversio Pauli 4T
GB-AB 20541 E 224v Gratia dei sum id quod sum L AV 01 Pauli 4T
GB-Cu Mm.ii.9 454 Gratia dei sum id quod sum L AV 01 Pauli 4T
GB-WO F.160 199r Gratia dei sum id quod L AV 01 Conversio Pauli 4T
GB-WO F.160 (Facs) 266 Gratia dei sum id quod L AV 01 Conversio Pauli 4T
H-Bu lat. 122 122v Gratia dei sum id quod L AV 01 Pauli 4
HR-Dsmbb XI 060r Gratia dei sum id quod sum L AV 01 Pauli 4T
HR-Hf Cod. E 130v Gratia dei sum id quod sum L AV 01 Pauli 4
I-Ac 693 204v Gratia dei sum id quod L AV 01 Pauli 4 1-...
I-Ac 694 303v Gratia dei sum id quod L AV 01 Pauli 4
I-Ad 5 397 Gratia dei sum id quod L AV 01 Pauli 4
I-BV 20 218v Gratia dei sum id quod sum L AV 01 Pauli 4
I-CHV 091r Gratia dei sum id quod sum L AV 01 Pauli *
I-Far 150r Gratia dei sum id quod sum L AV 01 Pauli 4
I-Fl Conv. sopp. 560 155v Gratia dei sum id quod sum L AV 01 Pauli 7
I-Lc 601 431 Gratia dei sum id quod L AV 01 Pauli 4
I-MZ 15/79 230v Gratia dei sum id quod sum L AV 01 Pauli 4T
I-Nn vi.E.20 304v Gratia dei sum id quod L AV 01 Pauli 4
I-PCsa 65 395r Gratia dei sum id quod sum L AV 01 Pauli 8
I-Rvat lat. 8737 222v Gratia dei sum id quod L AV 01 Pauli 4
I-VCd LXII 266rb Gratia dei sum id quod sum L AV 4 Pauli *
I-VCd LXX 119v Gratia dei sum id quod sum L AV 01 Conversio Pauli 4
I-VCd LXXIX 122r Gratia dei sum id quod sum L AV 01 Pauli 4T
I-VCd XXXVII 056r Gratia dei sum id quod sum L AV 01 Conversio Pauli 4
MA Impr. 1537 355v Gratia dei sum id quod L AV 01 Pauli 4T
NL-Uu 406 133v Gratia dei sum id quod L AV 01 Pauli 4T 1-...
NL-ZUa 6 089v Gratia dei sum id quod sum L AV 01 Pauli 4T
NZ Wt MSR-03 021r Gratia dei sum id quod L AV 01 Pauli 4
PL-KIk 1 198r Gratia dei sum id quod sum L AV 01 Pauli 4T
PL-Kkar 1 (Rkp 12) 076 Gratia dei sum id quod L AV 01 Pauli 7
PL-Kkar 3 (Rkp 15) 108v Gratia dei sum id quod L AV 01 Pauli 4T
PL-WRu I F 401 177v Gratia dei sum id quod P AV 01 Pauli 7 1-...
PL-WRu R 503 139v Gratia dei sum id quod sum L AV 01 Pauli 4T
SI-Lna 19 (olim 18) 066r Gratia dei sum id quod L AV 01 Pauli 4
TR-Itks 42 191r Gratia dei sum id quod sum L AV 01 Pauli 4
US-CHNbcbl 097 035v Gratia dei sum id quod L AV 01 Pauli 4 1-...
US-Cn 24 192v Gratia dei sum id quod L AV 01 Pauli 4