Chants by Cantus ID: 006163

Displaying 1 - 100 of 127 chants
Source Folio Title Feast Mode 1- Facsimile
A-Gu 29 266v Beata es Maria quae omnium M R 3.3 Purificatio Mariae 1
A-Gu Ms. 211 046v Beata es Maria quae dominum M R 3.2 Purificatio Mariae
A-KN 1013 083r Beata es Maria quae omnium M R 10 Purificatio Mariae 1
A-KN 1015 103r Beata es Maria quae omnium M R 10 Purificatio Mariae 1
A-KN 1017 096v Beata es Maria quae omnium M R 10 Purificatio Mariae 1
A-LIs 290 300v Beata es Maria quae omnium M R 3.3 Purificatio Mariae 1
A-LIs 290 341r Beata es Maria quae omnium M R 3.3 Assumptio Mariae 1
A-Wn 1799** 126r Beata es Maria quae dominum M R 2.4 Purificatio Mariae 1T 1-...
A-Wn 1890 086v Beata es Maria quae omnium M R 3.3 Purificatio Mariae 1
A-Wn 1890 257r Beata es Maria* M R 3.3 Assumptio Mariae *
B-AVna, IV.413 130v Beata es Maria quae dominum M R 3 De BMV *
B-TO olv 63 213v Beata es Maria quae omnium M R 3.2 Purificatio Mariae 1
B-TO olv 64 197v Beata es Maria quae omnium M R 3.2 Purificatio Mariae 1
B-TO olv 64 248v Beata es Maria quae omnium M R 2 De BMV post Purif. 1
CDN-Hsmu M2149.L4 171v Beata es Maria quae dominum M R 2.4 Purificatio Mariae 1T 1-...
CH-E 611 172v Beata es Maria quae omnium M R 3.4 Purificatio Mariae 1 1-...
CH-E 611 183v Beata es Maria* M R 3.4 Annuntiatio Mariae * 1-...
CH-E 611 215v Beata es Maria* M R 3.4 Assumptio Mariae *
CH-Fco Ms. 2 202r Beata es Maria quae omnium M R 2.3 Assumptio Mariae 1 1-...
CH-SGs 388 121 Beata es Maria quae omnium M R 3.3 Purificatio Mariae 1
CH-SGs 388 294 Beata es Maria* M R 3.3 Assumptio Mariae *
CH-SGs 390 119 Beata es Maria quae omnium M R 3.3 Purificatio Mariae 1
CH-SGs 390 133 Beata es Maria* M R 3.4 Annuntiatio Mariae *
CH-SGs 391 104 Beata es Maria* M R 3.3 Assumptio Mariae *
CZ-Pu VI.E.4c 149v Beata es Maria quae omnium M R 3.3 Purificatio Mariae
CZ-Pu XIV B 13 075v Beata es Maria quae omnium M R 3.3 Purificatio Mariae 1
D-AAm G 20 301r Beata es Maria quae omnium M R 3.1 Nativitas Mariae 1
D-B Mus. 40047 038v Beata es Maria quae omnium M R 10 Purificatio Mariae 1
D-B Mus. 40047 042v Beata es Maria* M R 3.3 Annuntiatio Mariae *
D-B Mus. 40047 099r Beata es Maria* M R 3.3 Assumptio Mariae *
D-B Mus. ms. 40 222 018v Beata es Maria quae dominum M R 3.2 Purificatio Mariae
D-BAs Msc.Lit.25 032v Beata es Maria quae omnium M R 3.2 Purificatio Mariae 1
D-KA Aug. LX 048r Beata es Maria quae omnium M R 3.3 Purificatio Mariae 1 1-...
D-KA Aug. LX 138v Beata es Maria* M R 3.3 Assumptio Mariae 1
D-KNd 1161 091r Beata es Maria quae dominum M R 2.4 Purificatio Mariae 1 1-...
D-LEu Rep. I 93 108r Beata es Maria quae omnium* M R 3.2 Nativitas Mariae 1
D-Ma 12o Cmm 1 187v Beata es Maria quae dominum M R 2.3 Assumptio Mariae 1
D-Ma 12o Cmm 1 227r Beata es Maria quae dominum M R 1.2 De BMV *
D-Mbs Clm 4304 072v Beata es Maria quae omnium M R 2 Assumptio Mariae *
D-Mbs Clm 4305 029r Beata es Maria quae domnium M R 3.2 Purificatio Mariae 1 1-...
D-Mbs Clm 4305 171r Beata es Maria* M R 3.2 Nativitas Mariae *
D-Mbs Clm 4306 148r Beata es Maria quae omnium M R 3.2 Purificatio Mariae 1
D-Mbs Clm 4306 195v Beata es Maria* M R 3.1 Inventio Afrae *
D-Mbs Clm 4306 220r Beata es Maria* M R 3.2 Nativitas Mariae *
D-Sl HB.I.55 037v Beata es Maria quae omnium M R 3.3 Purificatio Mariae 1
D-TRs 1245/597 (rev) 123r Beata es Maria* M R 3.1 Nativitas Mariae
D-W 28 Helmst. 072v Beata es Maria quae dominum M R 3.1 Conceptio Mariae 1
DK-Kk 3449 8o [02] II 244r Beata es Maria quae omnium M R 3.2 Purificatio Mariae 1 1-...
E-Tc 44.1 118v Beata es Maria quae dominum M R 13 Assumptio Mariae 1
E-Tc 44.2 130r Beata es Maria quae dominum M R 7 Assumptio Mariae 1
E-Tc 44.2 153r Beata es Maria* M R 1 Omnium Sanctorum 1
CH-ENstb Cod. 103 102r Beata es Maria quae omnium M R 2.3 Purificatio Mariae
F-AS 893 339v Beata es Maria quae omnium M R 3.2 Purificatio Mariae 1
F-AS 893 425v Beata es Maria quae omnium M R 3.2 Assumptio Mariae 1
F-AS 893 428v Beata es Maria* M R 3.2 Dom. p. Assumptionem *
F-AS 893 429v Beata es Maria* M R 3.2 Octava Assumptionis *
F-CA 38 157r Beata es Maria quae dominum M R 3.2 Suff. Mariae 1
F-CA 38 250v Beata es Maria quae dominum M R 3.2 Purificatio Mariae 1
F-CA 38 328v Beata es Maria quae dominum M R 3.2 Nativitas Mariae 1
F-CA Impr. XVI C 4 119r Beata es Maria quae dominum M R 3.2 Purificatio Mariae 1
F-CA Impr. XVI C 4 173r Beata es Maria* M R 3.2 Nativitas Mariae *
F-Pn Lat. 1085 082r Beata es Maria* M R 3.1 Assumptio Mariae 1
F-Pn Lat. 1085 085v Beata es Maria* M R 2.4 Nativitas Mariae *
F-Pn Lat. 1085 093v Beata es Maria quae* M R 1.2 Omnium Sanctorum *
F-Pn Lat. 1090 205v Beata es Maria quae dominum M R 2.3 Assumptio Mariae 1
F-Pn Lat. 12044 056v Beata es Maria quae dominum M R 3.1 Purificatio Mariae 1 1-...
F-Pn Lat. 12044 176v Beata es Maria* M R 3.3 Assumptio Mariae 1 1-...
F-Pn Lat. 1240 068v Beata es Maria* M R 1.2 Omnium Sanctorum *
F-Pn Lat. 12601 080v Beata es Maria quae dominum* V R Assumptio Mariae 1
F-Pn Lat. 12601 084v Beata es Maria quae omnium M R 3.3 Assumptio Mariae 1
F-Pn Lat. 12601 144v Beata es Maria quae dominum* M R 1.1 Omnium Sanctorum 1
F-Pn NAL 1535 080v Beata es Maria quae dominum M R 3.2 Purificatio Mariae 1
F-Pn NAL 1412 025v Beata es Maria quae dominum M R 2.4 Purificatio Mariae 1T
F-VAL 114 115v Beata es Maria quae dominum M R 3.2 Purificatio Mariae 1
F-VAL 114 146r Beata es Maria* M R 3.3 Assumptio Mariae 1
GB-AB 20541 E 028v Beata es Maria quae dominum M R 2 Suff. Mariae Nat. 1
GB-AB 20541 E 030r Beata es Maria* M R 2 Suff. Mariae Nat. *
GB-AB 20541 E 030r Beata es* M R 2 Suff. Mariae *
GB-Ob Laud Misc. 284 075v Beata es Maria quae omnium M R 3.3 Assumptio Mariae ?
GB-WO F.160 003v Beata es Maria* M R 2 Suff. Mariae Adv. *
GB-WO F.160 201r Beata es Maria quae omnium M R 3.1 Purificatio Mariae 1
GB-WO F.160 241v Beata es Maria* M R 1.2 Assumptio Mariae *
GB-WO F.160 243v Beata es Maria* M R 3.1 Assumptio Mariae 1
GB-WO F.160 245r Beata es Maria* M R 3.1 Dom. p. Assumptionem *
GB-WO F.160 (Facs) 007 Beata es Maria* M R 2 Suff. Mariae Adv. *
GB-WO F.160 (Facs) 270 Beata es Maria quae dominum M R 3.1 Purificatio Mariae 1
GB-WO F.160 (Facs) 353 Beata es Maria* M R 1.2 Assumptio Mariae *
GB-WO F.160 (Facs) 357 Beata es Maria* M R 3.1 Assumptio Mariae 1
GB-WO F.160 (Facs) 360 Beata es Maria* M R 3.1 Dom. p. Assumptionem *
H-Bu lat. 122 167v Beata es virgo Maria quae M R 2.3 Assumptio Mariae 1
HR-Hf Cod. E 157v Beata es Maria quae dominum M R 2.3 Assumptio Mariae 1
I-Ac 693 210v Beata es Maria quae dominum M R 2.3 Assumptio Mariae 1 1-...
I-Ac 694 319v Beata es Maria quae dominum M R 2.3 Assumptio Mariae 1
I-Ac 694 386r Beata es Maria quae dominum M R 1.2 De BMV *
I-Ad 5 417 Beata es Maria quae dominum M R 2.3 Assumptio Mariae 1
I-AO 6 086r Beata es Maria quae omnium M R 3.3 Assumptio Mariae 1
I-CHV 031r Beata es Maria quae omnium M R 2.3 Purificatio Mariae ?
I-Far 066v Beata es Maria quae dominum* M R 3.2 Annuntiatio Mariae *
I-Far 164v Beata es Maria quae omnium M R 3.3 Assumptio Mariae 1
I-Fl Conv. sopp. 560 067v Beata es Maria quae omnium M R 3.1 Purificatio Mariae 1

Pages