Chants by Cantus ID: 006445

Displaying 1 - 73 of 73 chants
Source Folio Title Feast Mode 1- Facsimile
A-Gu 29 347r Diffusa est gratia in labiis M R 1.6 Comm. plurimorum Virginum r
A-Gu 30 370r Diffusa est gratia in labiis M R 1.6 Comm. plurimorum Virginum r
A-VOR 287 157r Diffusa est gratia in labiis S R Assumptio Mariae *
B-AVna, IV.413 101r Diffusa est gratia in labiis N R Comm. unius Virginis r
B-TO olv 63 257r Diffusa est gratia in labiis N R Comm. unius Virginis r
B-TO olv 64 241r Diffusa est gratia in labiis N R Comm. unius Virginis r
B-TO olv 64 249v Diffusa est gratia* N R De BMV post Purif. *
CH-E 611 168v Diffusa est gratia* M R 1.4 Agnetis * 1-...
CH-E 611 174v Diffusa est gratia* M R 1.4 Agathae * 1-...
CH-E 611 266r Diffusa est gratia in labiis M R 1.4 Comm. plurimorum Virginum r 1-...
CH-SGs 388 384 Diffusa est gratia in labiis X R 1 Comm. plurimorum Virginum r
CH-SGs 390 190 Diffusa est gratia in labiis X R 1 Comm. plurimorum Virginum r
CZ-Pu VI.E.4c 023r Diffusa est gratia in labiis M R 1.6 Comm. plurimorum Virginum
D-B Mus. 40047 129r Diffusa est gratia in labiis D R 3 Comm. plurimorum Virginum *
D-FUl Aa 55 213r Diffusa est gratia in labiis S R Comm. plurimorum Virginum *
D-KA Aug. LX 180r Diffusa est gratia in labiis M R 1.5 Comm. plurimorum Virginum r 1-...
D-KNd 215 189r Diffusa est gratia in labiis T R Comm. plurimorum Virginum r
D-MZb D 236r Diffusa est gratia in labiis T R Comm. unius Virginis Martyris r
D-MZb E 396r Diffusa est* T R Purificatio Mariae *
D-TRs MS F-2dpf (fragment) 003r Diffusa* M R Potentianae virginis
D-TRs F-87fs (fragment) 019v Diffusa est gratia* M R Priscae
D-W 28 Helmst. 053v Diffusa est gratia in labiis N R Comm. unius Virginis *
E-Tc 44.2 044v Diffusa est gratia in labiis D R 2 Agnetis r
E-Tc 44.2 189r Diffusa est gratia in labiis T R Comm. plurimorum Virginum r
F-AI 44 123r Diffusa est gratia* M R 6 Comm. plurimorum Virginum *
F-AS 893 350r Diffusa est gratia* V R Scholasticae *
F-AS 893 350v Diffusa est gratia* V2 R Scholasticae *
F-AS 893 385v Diffusa est gratia* V R Rictrudis *
F-AS 893 386r Diffusa est gratia* M R 1.4 Rictrudis *
F-AS 893 512v Diffusa est gratia in labiis V R Comm. plurimorum Virginum r
F-AS 893 517v Diffusa est gratia* V2 R Comm. plurimorum Virginum r
F-CA 38 402v Diffusa est gratia in labiis T R Comm. unius Virginis r
F-CA Impr. XVI C 4 224v Diffusa est gratia in labiis T R Comm. unius Virginis r
F-Pnm lat. 1085 008v Diffusa est gratia* L R Valeriae *
F-Pnm lat. 1085 035r Diffusa est gratia* L R Agnetis *
F-Pnm lat. 1085 038v Diffusa* L R Agathae *
F-Pnm lat. 1085 082r Diffusa est gratia* M R 1.4 Assumptio Mariae *
F-Pnm lat. 1085 085r Diffusa est* M R 1.4 Nativitas Mariae *
F-Pnm lat. 1085 096r Diffusa est* L R Caeciliae *
F-Pnm lat. 12044 166r Diffusa est gratia* L R Mariae Magdalenae r 1-...
F-Pnm lat. 12044 239v Diffusa est gratia in labiis V R Comm. plurimorum Virginum r 1-...
F-Pnm lat. 12601 169v Diffusa est gratia in labiis L R Caeciliae *
F-Pnm lat. 12601 199v Diffusa est gratia in labiis V R Comm. plurimorum Virginum r
F-Pnm lat. 12601 202v Diffusa est gratia in labiis V2 R Comm. plurimorum Virginum r
F-Pnm lat. 15181 534r Diffusa est gratia in labiis T R Comm. unius Virginis r 1-...
F-Pnm lat. 15182 311v Diffusa est* T R Assumptio Mariae *
F-Pnm lat. 15182 351r Diffusa est* T R Nativitas Mariae *
F-Pnm lat. 15182 506r Diffusa est gratia in labiis T R Comm. unius Virginis r
F-VAL 114 186r Diffusa est gratia in labiis V R Comm. plurimorum Virginum r
F-VAL 114 187v Diffusa est gratia* V2 R Comm. plurimorum Virginum r
GB-AB 20541 E 230r Diffusa est* T R Mariae Magdalenae *
GB-Cu Mm.ii.9 420 Diffusa est gratia* T R Annuntiatio Mariae *
GB-Cu Mm.ii.9 464 Diffusa est gratia* T R Mariae Magdalenae *
GB-Cu Mm.ii.9 668 Diffusa est gratia in labiis T R Comm. plurimorum Virginum r
GB-Ob Can. Lit. 202 039v Diffusa est gratia in labiis S R Agnetis r
GOTTSCHALK 131r Diffusa est gratia in labiis M R 1.6 Comm. plurimorum Virginum r
I-AO 6 133r Diffusa est gratia in labiis T R Comm. plurimorum Virginum r
I-Rv C.5 077r Diffusa* L R Agnetis *
I-Rv C.5 089v Diffusa est gratia* L R Agathae *
I-Rv C.5 304v Diffusa est gratia in labiis L R Comm. plurimorum Virginum r
I-VCd CLXX 132v Diffusa est gratia* S R Comm. unius Virginis *
NL-Uu 406 (3 J 7) 161r Diffusa est gratia in labiis S R Assumptio Mariae r 1-...
NL-Uu 406 (3 J 7) 219v Diffusa est gratia in labiis S R Comm. unius Virginis r 1-...
NL-Uu 406 (3 J 7) 247r Diffusa est gratia in labiis N R Visitatio Mariae r 1-...
NL-ZUa 6 161r Diffusa est gratia* D R Caeciliae *
NL-ZUa 6 193v Diffusa est gratia in labiis T R Comm. unius Virginis *
PL-KIk 1 166r Diffusa* S R Purificatio Mariae r
PL-KIk 1 280r Diffusa est gratia in labiis S R Comm. unius Virginis r
PL-KIk 1 293r Diffusa est gracia in labiis S R Visitatio Mariae r
PL-Kkar 4 (Rkp 20) 095 Diffusa est gratia in labiis T R Comm. unius Virginis r
PL-Kkar 4 (Rkp 20) 096 Diffusa est gratia in labiis T R Comm. unius Virginis r
PL-WRu R 503 230v Diffusa est gratia in labiis T R Comm. unius Virginis r
US-NYcub Plimpton MS 041 064r Diffusa* V2 R Agathae *