Chants by Cantus ID: 007254

Displaying 1 - 22 of 22 chants
Source Folio Title Feast Mode 1- Facsimile
A-Gu 30 048r O beata trinitas te laudamus M R 3.4 De Trinitate 1
A-Wn 1799** 092r O beata trinitas te laudamus M R 3.4 De Trinitate 1 1-...
E-Tc 44.2 116r O beata trinitas te laudamus M R 9 De Trinitate 1
E-Tc 44.2 126v O beata trinitas* M R 3 Transfiguratio Dom. 1
F-AS 893 199v O beata trinitas te laudamus M R 2.2 De Trinitate 1
F-AS 893 417r O beata* M R 2.2 Transfiguratio Dom. *
F-Pn lat. 1085 071r O beata* M R De Trinitate ?
F-Pn lat. 1085 071r O beata trinitas te laudamus M R 3.4 De Trinitate 5
F-Pn lat. 12044 124r O beata trinitas te laudamus M R 3.4 De Trinitate 1 1-...
F-Pn lat. 12601 028r O beata trinitas te laudamus M R 3.4 De Trinitate ?
F-Pn lat. 15182 094r O beata trinitas te laudamus M R 3.3 De Trinitate 1
F-Pn lat. 15182 095v O beata* X R P De Trinitate *
F-Pn lat. 15182 267r O beata* X R P Transfiguratio Dom. *
F-Pn n.a.lat. 1535 114r O beata trinitas te laudamus M R 1.1 Omnium Sanctorum 1
F-Pnm lat. 1112 254v O beata trinitas* X R P De Trinitate *
F-Pnm lat. 1112 255r O beata* X R P Transfiguratio Dom. *
F-Pnm n.a.lat. 1412 001r O beata trinitas te laudamus M R 4 De Trinitate 1
F-Pnm n.a.lat. 1412 193r O beata trinitas te laudamus M R 3.4 De Trinitate 1
F-SO 596 114r O beata trinitas te laudamus X R P Octava de Trinitate 1
F-VAL 114 082v O beata trinitas* V R P De Trinitate 1
F-VAL 114 084r O beata trinitas te laudamus M R 3.4 De Trinitate 1
PL-WRu I F 401 103r O beata trinitas te laudamus M R 3.4 De Trinitate 1 1-...