Chants by Cantus ID: 007563a

Displaying 1 - 42 of 42 chants
Source Folio Title Feast Mode 1- Facsimile
A-Gu 29 208v O bona crux diu desiderata M V 01 Andreae 7
A-Gu 30 327r O bona crux quamdiu M V 01 Andreae 7
A-Gu Ms. 211 134v O bona crux diu desiderata M V 01 Andreae
A-KN 1012 099r O bona crux quamdiu desiderata M V 01 Andreae 7 1-...
A-KN 1018 167v O bona crux quamdiu desiderata M V 01 Andreae 7 1-...
A-KN 589 111r O bona crux quamdiu M V 01 Andreae 7
A-LIs 290 286v O bona crux quamdiu M V 01 Andreae 7
A-SF XI 480 107v O bona crux quamdiu M V 01 Andreae 7
A-VOR 287 212r O bona crux quae diu M V 01 Andreae 7
A-Wda C-11 135v O bona crux quamdiu M V 01 Andreae 7
A-Wn 1799** 184r O bona crux diu desiderata M V 01 Andreae 7 1-...
A-Wn 1890 300r O bona crux diu desiderata M V 01 Andreae 7
CDN-Hsmu M2149.L4 131v O bona crux diu desiderata M V 01 Andreae 7 1-...
CH-E 611 154v O bona crux quamdiu desiderata M V 01 Andreae 7 1-...
CH-SGs 388 356 O bona crux quam diu M V 01 Andreae 7
CZ-Pu XIII.C.4 034r O bona crux diu desiderata et M V 01 Andreae
D-AAm G 20 221v O bona crux quamdiu M V 01 Andreae 7
D-B Mus. 40047 117v O bona crux quamdiu M V 01 Andreae 7
D-BAs lit. 25 106r O bona crux quamdiu M V 01 Andreae 7
D-KA Aug. LX 165v O bona crux quamdiu desiderata M V 01 Andreae 7 1-...
D-KNd 215 145v O bona crux quam diu M V 01 Andreae 7
D-Sl HB.I.55 147v O bona crux quamdiu M V 01 Andreae 7
DK-Kk 3449 8o XIV 016r O bona crux quamdiu M V 01 Andreae 7 1-...
E-Tc 44.2 165r O bona crux diu desiderata et M V 01 Andreae 7
F-AI 44 111v O bona crux diu desiderata M V 01 Andreae *
F-AS 893 299v O bona crux diu desiderata et M V 01 Andreae 7
F-CA 38 194v O bona crux diu desiderata M V 01 Andreae 7
F-Pn lat. 12044 217v O bona crux diu desiderata M V 01 Andreae 7 1-...
F-Pn lat. 12601 177r O bona crux diu desiderata M V 01 Andreae 7
F-Pnm n.a.lat. 1412 138v O bona crux diu desiderata M V 01 Andreae 7
F-TOm 149 382v O bona crux diu desiderata et M V 01 Andreae 7
GB-Ob Can. Lit. 202 120v O bona crux quamdiu M V 01 Andreae 7
GB-Ob Laud Misc. 284 090v O bona crux quamdiu M V 01 Andreae 7
GOTTSCHALK 111r O bona crux quamdiu desiderata M V 01 Andreae 7
HR-Dsmbb X 010 O bona crux diu desiderata M V 01 Andreae 7
I-AO 6 119v O bona crux quamdiu M V 01 Andreae 7
I-VCd CLXX 086r O bona crux diu desiderata et M V 01 Andreae 7
NL-Uu 406 204v O bona crux quamdiu desiderata M V 01 Andreae 7 1-...
PL-KIk 1 146w O bona crux diu desiderata et M V 01 Andreae 7
PL-WRu I F 401 240v O bona crux diu desiderata M V 01 Andreae 7 1-...
SI-Lna 18 (olim 17) 144r O bona crux quamdiu M V 01 Andreae 7
TR-Itks 42 262r O bona crux diu desiderata et M V 01 Andreae 7