Chants by Cantus ID: 008292

Displaying 1 - 90 of 90 chants
Source Folio Title Feast Mode 1- Facsimile
A-Gu Ms. 211 032v Deus creator* V H Dom. per annum
A-Gu Ms. 211 055r Deus creator* V H Dom. Septuagesimae
A-Gu Ms. 211 057r Deus creator* V H Dom. Sexagesimae
A-KN 1010 050r Deus creator* V H Dom. per annum *
A-KN 1010 059v Deus creator* V2 H Sabbato per annum *
A-KN 1010 084v Deus creator* V H Dom. Septuagesimae *
A-KN 1011 090v Deus creator* V H Dom. per annum *
A-KN 1011 106v Deus creator* V2 H Sabbato per annum *
A-KN 1011 158v Deus creator* V H Dom. Sexagesimae *
A-KN 1012 140v Deus creator* M H De Prophetis *
A-KN 1013 061v Deus creator* V H Dom. per annum *
A-KN 1013 071v Deus creator* V2 H Sabbato per annum
A-KN 1015 077v Deus creator omnium* V H Dom. per annum *
A-KN 1015 089r Deus creator* V2 H Sabbato per annum *
A-KN 1015 124r Deus creator* V H Dom. Sexagesimae *
A-KN 1017 068v Deus creator omnium* V H Dom. per annum *
A-VOR 287 024v Deus creator* V H Dom. per annum *
A-VOR 287 264v Deus creator omnium* V H De Prophetis *
B-TO olv 63 086v Deus creator* V H Dom. per annum *
B-TO olv 63 102r Deus creator* V H Dom. 4 p. Epiph.
B-TO olv 63 107v Deus creator* V H Dom. Sexagesimae *
B-TO olv 63 108v Deus creator* V H Dom. Quinquagesimae *
B-TO olv 63 275r Deus creator omnium polique rector V H Dom. per annum
B-TO olv 64 070r Deus creator* V H Dom. per annum *
B-TO olv 64 085v Deus creator* V H Dom. 3 p. Epiph. *
B-TO olv 64 086r Deus creator* V H Dom. 4 p. Epiph.
B-TO olv 64 092r Deus creator* V H Dom. Sexagesimae *
B-TO olv 64 093r Deus creator* V H Dom. Quinquagesimae *
B-TO olv 64 260r Deus creator omnium polique V H Dom. per annum
CDN-Hsmu M2149.L4 007r Deus creator* V2 H Dom. 1 Adventus *
CDN-Hsmu M2149.L4 008v Deus creator* V H Dom. 2 Adventus *
CDN-Hsmu M2149.L4 012r Deus creator* V2 H Dom. 2 Adventus *
CDN-Hsmu M2149.L4 013r Deus creator* V2 H Hebd. 2 Adventus *
CDN-Hsmu M2149.L4 014r Deus creator* V H Dom. 3 Adventus *
CDN-Hsmu M2149.L4 017v Deus creator* V2 H Dom. 3 Adventus *
CDN-Hsmu M2149.L4 077v Deus creator* V H Dom. 1 Quadragesimae *
CDN-Hsmu M2149.L4 083r Deus creator* V2 H Dom. 1 Quadragesimae *
CDN-Hsmu M2149.L4 084r Deus creator* V H Dom. 2 Quadragesimae *
CDN-Hsmu M2149.L4 090r Deus creator* V H Dom. 3 Quadragesimae *
CDN-Hsmu M2149.L4 095r Deus creator* V2 H Dom. 3 Quadragesimae *
CDN-Hsmu M2149.L4 100v Deus creator* V2 H Dom. 4 Quadragesimae *
CZ-Pu VI.E.4c 125r Deus creator* V H Sabbato per annum
CZ-Pst DE I 7 065r Deus creator omnium* V H Dom. per annum *
CZ-Pst DE I 7 076r Deus creator* V H Dom. 3 p. Epiph. *
CZ-Pst DE I 7 080v Deus creator omnium* V H Dom. 4 p. Epiph. *
CZ-Pst DE I 7 085v Deus creator omnium* V H Dom. 5 p. Epiph. *
CZ-Pst DE I 7 089r Deus creator omnium* V H Dom. Septuagesimae *
CZ-Pst DE I 7 094v Deus creator* V H Dom. Sexagesimae *
D-AAm G 20 049v Deus creator* V H Dom. per annum
D-AAm G 20 193r Deus creator omnium polique V2 H 01 Sabbato per annum *
D-AAm G 20 205v Deus creator omnium polique V H 01 Dom. per annum
D-KA Aug. LX 231v Deus creator* V2 H Sabbato per annum ? 1-...
D-W 29 Helmst. 059r Deus creator* V H Dom. per annum *
D-W 29 Helmst. 063v Deus creator* V H Dom. Septuagesimae *
D-W 29 Helmst. 068r Deus creator* V H Dom. Quinquagesimae *
F-CA 38 158v Deus creator* V H De Regum
F-CA Impr. XVI C 4 081r Deus creator omnium polique V H De Regum
F-CA Impr. XVI C 4 081v Deus creator* V H De Regum *
F-CA Impr. XVI C 4 200v Deus creator omnium* V2 H Sabbato per annum *
GB-AB 20541 E 040v Deus creator omnium polique V H Dom. per annum
GB-AB 20541 E 054r Deus creator* V H Dom. per annum *
GB-AB 20541 E 055r Deus creator* V H Dom. Septuagesimae *
GB-AB 20541 E 058r Deus creator* V H Dom. Sexagesimae *
GB-Cu Mm.ii.9 102 Deus creator omnium* V H Dom. per annum *
GB-Cu Mm.ii.9 125 Deus creator* L H Dom. per annum *
I-Rv C.5 215r Deus creator omnium* V2 H De Trinitate *
I-VCd CLXX 179v Deus creator omnium polique* H Hymni *
NL-Uu 406 (3 J 7) 043v Deus creator omnium polique rector V2 H Sabbato per annum 1-...
NL-Uu 406 (3 J 7) 050v Deus creator* V H Dom. p. Epiphaniam 1-...
NL-Uu 406 (3 J 7) 181v Deus creator omnium* V H De Machabaeis 1-...
NL-ZUa 6 250v Deus creator omnium polique V H Hymni
PL-KIk 1 030r Deus creator omnium V H Dom. per annum
PL-KIk 1 042r Deus creator* V H Dom. Septuagesimae
PL-KIk 1 045r Deus creator* V H Dom. Sexagesimae
PL-KIk 1 047r Deus creator* V H Dom. Quinquagesimae
PL-KIk 1 125v Deus creator* V2 H In estate
PL-KIk 1 137r Deus creator* V H Dom. mensis Nov.
PL-WRu R 503 035r Deus creator* V H Dom. per annum *
PL-WRu R 503 043r Deus creator* V2 H Sabbato per annum *
PL-WRu R 503 043v Deus creator* V H Dom. Septuagesimae *
PL-WRu R 503 047v Deus creator* V H Dom. Quinquagesimae *
PL-WRu R 503 103v Deus creator* V H De Sapientia *
PL-WRu R 503 105v Deus creator* V H De Job *
PL-WRu R 503 111r Deus creator* V H De Machabaeis *
PL-WRu R 503 113v Deus creator* V H De Prophetis *
TR-Itks 42 041r Deus creator* V H Dom. per annum *
TR-Itks 42 050r Deus creator* V H Dom. 3 p. Epiph. *
TR-Itks 42 051r Deus creator* V H Dom. Septuagesimae *
TR-Itks 42 053v Deus creator* V H Dom. Sexagesimae *
TR-Itks 42 056r Deus creator* V H Dom. Quinquagesimae *