CANTUS Manuscript Index: Graz, Universitätsbibliothek 769

The source index contains 49 chants.
SiglumMargFolioSeqFeastOfficeGenrePosIncipitCantus IDModeDiff
A-Gu 769100rSq[Laude christo debita] ... clarus erat genereah55265
A-Gu 769100vSqPsallat zecclesia mater illibataah53247
A-Gu 769101rSqPlausu chorus letabundoah55006
A-Gu 769101vSqAgone triumphaliah000
A-Gu 769101vSqQuid tu virgo mater [mater add. in marg]ah53239
A-Gu 769102rSqAd laudes salvatoris ut mensah54088
A-Gu 769102rSqRex regum deus noster colendeah53243
A-Gu 769102vSqExultent filiae syon in rege suoah50271
A-Gu 769103rSqA solis ortu et occasuah50264
A-Gu 769103vSqAram crucis omnes lucis adorate filiiah08021
A-Gu 769104vSqNunc crucis alma cantat gaudiaah53083
A-Gu 769104vSqAve preclara maris stellaah50241
A-Gu 769105rSqAve spes mundi mariaah54217
A-Gu 769105vSqAve Maria gratia plena dominus tecum benedicta tu in muleribusah50282
A-Gu 769106rSqSalve proles davidis salve virgo nobilisah54224
A-Gu 769106vSqHodierne lux diei celebris in matris deiah54219
A-Gu 769106vSqMater dilecta dilecti ex dilectoah50281
A-Gu 769107rSqCastae matris ante thorumah10119
A-Gu 769107vSqPost partum in partu et ante mater viri nesciaah34151
A-Gu 769108rSqHec est dies omni laude prosequendaah44218
A-Gu 769108rSq[Rex deus Dei agne] .... dies duplicis baptismiah50240
A-Gu 769108vSqHac in die mentes pieah55202
A-Gu 769109vSqSerpens antiqus vicit in lignoah50278
A-Gu 7691rSqMariae preconio serviatah54249
A-Gu 769232rSqEia recolamus carmina deo dignaah54065
A-Gu 7697vSqLetabundus exultet ... Regem regumah54002
A-Gu 76991rSqEia reccolamus laudibus piisah53016
A-Gu 76991rSqGrates nunc omnesah53010
A-Gu 76991vSqNatus ante seculaah53015
A-Gu 76992rSqHanc concordi famulatuah53215
A-Gu 76992rSqIohannes ihu xpoah53168
A-Gu 76992vSqLaus tibi xpe patris optimi nateah53157
A-Gu 76993rSqCeleste organum hodie sonuit in terraah54001
A-Gu 76993vSqFesta xpi omnisah53029
A-Gu 76994rSqDixit dominus ex basanah50269
A-Gu 76994vSqConcentu parili508003
A-Gu 76995rSqSanctorum vita virtus gloriaah54036
A-Gu 76995vSqLaudes salvatoriah53036
A-Gu 76996vSqPangamus creatoriah53046
A-Gu 76997rSqGrates salvatori ac regiah53052
A-Gu 76997rSqAgni paschalis esuah53050
A-Gu 76997vSqMane prima sabbati ah54143
A-Gu 76997vSqVictime paschali laudes immolent xpiany (inc. only)
A-Gu 76998rSqVictimaepaschali laudesah54007
A-Gu 76998rSqHec est sancta sollempnitas sollempnitatumah53056
A-Gu 76998vSqSummi triumphum regisah53067
A-Gu 76998vSqRegina celorum gaude inclita celesti laudeah10098
A-Gu 76999rSqSci spc assit nobis gratiaah53070
A-Gu 76999vSqLaude celeberrima recolamus festa ah53072