Chants by Cantus ID: 004088

Displaying 1 - 11 of 11 chants
Source Folio Title Feast Mode Date Provenance Cursus 1- Facsimile
E-Tc 44.2 157v O vere beatum o ineffabilem E A 3 Martini 3 1095 c. Toledo Secular
F-AS 893 478v O vere beatum o ineffabilem M A 2.6 Martini 3 1300s Arras Monastic
F-AS 893 481r O vere beatum* V A 3M Martini,8 * 1300s Arras Monastic
F-Pn lat. 12044 204v O vere beatum o ineffabilem M A 2.6 Martini 3 1100s St-Maur-F Monastic 1---g...
F-Pn lat. 12601 154v O vere beatum o ineffabilem M A 2.6 Martini ? 1075 c. St. Taurin Monastic
F-R 248 114v O vere beatum* V A Martini 3 1200s Jumièges Monastic
F-R 248 116v O vere beatum o ineffabilem M A 2.6 Martini 3 1200s Jumièges Monastic
GB-WO F.160 267v O vere beatum o ineffabilem R A 7 Martini 3 1230 c. Worcester Monastic
GB-WO F.160 (Facs) 405 O vere beatum o ineffabilem R A 7 Martini 3 1230 c. Worcester Monastic
I-Far 192r O vere beatum o ineffabilem E A 5 Martini * 1100s Firenze Secular
I-Rv C.5 264v O vere beatum o ineffabilem M A 2.6 Martini 3 1000s+ Roma Monastic