Chants by Cantus ID: 008382

Displaying 1 - 86 of 86 chants
Source Folio Title Feast Mode Date Provenance Cursus 1- Facsimile
A-Gu Ms. 211 035r Rerum deus* N H Dom. per annum Secular
A-Gu Ms. 211 035v Rerum deus* N H Feria 2 per annum Secular
A-Gu Ms. 211 086v Rerum deus* N H Sabbato in Albis Secular
B-TO olv 63 090r Rerum deus* N H Dom. per annum * c. 1390 Tongeren Secular
B-TO olv 63 277r Rerum deus tenax vigor immotus N H Dom. per annum c. 1390 Tongeren Secular
B-TO olv 64 074r Rerum deus* N H Dom. per annum * 1390 c. Tongeren Secular
B-TO olv 64 262r Rerum deus tenax vigor N H Dom. per annum 1390 c. Tongeren Secular
CH-Fco 2 007v Rerum deus* N H Fest. per annum * 1260+ Franciscan Secular
CH-Fco 2 050r Rerum deus * N H Dom. per annum * 1260+ Franciscan Secular
CH-Fco 2 052r Rerum* N H Feria 2 per annum * 1260+ Franciscan Secular
CH-Fco 2 073r Rerum deus tenax vigor* N H Fer. 2 Hebd. 1 Quad. * 1260+ Franciscan Secular
CZ-Pst DE I 7 069r Rerum deus tenax vigor immotus S H Dom. per annum * Esztergom
CZ-Pst DE I 7 210v Rerum deus* N H De Trinitate * Esztergom
D-AAm G 20 187v Rerum deus tenax vigor N H 01 Dom. per annum * 1200s Aachen
D-KNd 215 042v Rerum deus* N H Feria 2 per annum * c. 1075-1150 Würzburg Monastic
D-Ma 12o Cmm 1 015r Rerum deus* N H Fest. per annum * 1235+ Italy Secular
D-Ma 12o Cmm 1 053v Rerum deus tenax vigor* N H Dom. per annum * 1235+ Italy Secular
D-Ma 12o Cmm 1 056v Rerum deus* N H Feria 2 per annum * 1235+ Italy Secular
D-Ma 12o Cmm 1 077v Rerum deus tenax* N H Fer. 2 Hebd. 1 Quad. * 1235+ Italy Secular
D-Ma 12o Cmm 1 322v Rerum deus tenax vigor N H Dom. per annum 1235+ Italy Secular
DK-Kk 3449 8o XV 027r Rerum deus tenax vigor N H 01 Feria 2 per annum 1580 c. Augsburg 1--g-...
F-AS 893 089r Rerum deus tenax vigor N H Dom. per annum * 1300s Arras Monastic
F-CA 38 057r Rerum deus* N H Dom. per annum * 1230 c. Cambrai Secular
F-CA 38 158r Rerum deus tenax* N H Suff. Mariae 1230 c. Cambrai Secular
F-CA Impr. XVI C 4 080v Rerum deus tenax vigor N H Corporis Christi 1508 c. Cambrai Secular
F-Pn lat. 15181 024r Rerum deus tenax vigor* N H Dom. per annum 1300 c. Paris Secular 1---g...
F-Pn lat. 15181 033v Rerum deus tenax vigor immotus N H Feria 2 per annum 1300 c. Paris Secular 1---g...
F-Pn lat. 15181 184v Rerum deus* N H Dom. per annum * 1300 c. Paris Secular
F-Pn lat. 15181 190r Rerum deus tenax vigor* N H Feria 2 per annum * 1300 c. Paris Secular
F-Pn lat. 15181 347r Rerum deus* N H Dom. Pentecostes * 1300 c. Paris Secular
F-Pn lat. 15181 550v Rerum deus tenax vigor immotus X H Hymni 1300 c. Paris Secular 1---g...
F-Pn lat. 15181 551r Rerum deus tenax vigor immotus X H Hymni * 1300 c. Paris Secular
F-Pn lat. 15181 551r Rerum deus tenax vigor immotus X H Hymni 1300 c. Paris Secular 1---g...
F-Pn lat. 15182 014r Rerum deus tenax vigor* N H Dom. per annum 1300 c. Paris Secular
F-Pn lat. 15182 023v Rerum deus tenax vigor N H Feria 2 per annum 1300 c. Paris Secular
F-Pn lat. 15182 105v Rerum deus tenax vigor N H Dominica in estate 1300 c. Paris Secular
F-Pn lat. 15182 523v Rerum deus tenax vigor X H Hymni 1300 c. Paris Secular
F-Pn lat. 15182 523v Rerum deus tenax vigor X H Hymni 1300 c. Paris Secular
F-Pn lat. 15182 524r Rerum deus tenax vigor X H Hymni 1300 c. Paris Secular
F-SO 596 162v Rector potens verax deus qui N H ? late 13th c. English Monastic
F-SO 596 163 Rerum deus tenax vigor in N H ? late 13th c. English Monastic
F-TOm 149 134v Rerum deus tenax vigor N H Dom. per annum 1200s+ Tours Secular
GB-AB 20541 E 007r Rerum deus tenax vigor N H Nativitas Domini 1320+ Wales Secular
GB-AB 20541 E 044v Rerum deus tenax vigor N H Dom. per annum 1320+ Wales Secular
GB-AB 20541 E 106r Rerum deus* N H Octava Paschae * 1320+ Wales Secular
GB-Cu Mm.ii.9 109 Rerum deus tenax vigor* N H Dom. per annum * 1200s Barnwell Secular
GB-Cu Mm.ii.9 249 Rerum deus* N H Octava Paschae * 1200s Barnwell Secular
GB-WO F.160 004r Rerum deus* N H Dom. 1 Adventus 1230 c. Worcester Monastic
GB-WO F.160 165r Rerum deus tenax vigor N H Hymni 1230 c. Worcester Monastic
GB-WO F.160 165r Rerum deus tenax vigor X H Hymni 1230 c. Worcester Monastic
GB-WO F.160 (Facs) 008 Rerum deus* N H Dom. 1 Adventus 1230 c. Worcester Monastic
H-Bu lat. 118 114v Rerum* N H Dom. per annum * 1300s Franciscan Secular
H-Bu lat. 118 118r Rerum deus tenax* N H Feria 2 per annum * 1300s Franciscan Secular
I-Ac 693 039r Rerum deus tenax vigor* N H Dom. per annum * 1200s Italy Secular 1---6...
I-Ac 693 041r Rerum deus tenax* N H Feria 2 per annum * 1200s Italy Secular 1---6...
I-Ac 693 072v Rerum deus tenax vigor* N H Fer. 2 Hebd. 1 Quad. * 1200s Italy Secular 1---6...
I-Ac 694 004v Rerum deus tenax vigor* N H Fest. per annum * 1200s Italy Secular
I-Ac 694 059r Rerum deus tenax vigor* N H Dom. per annum * 1200s Italy Secular
I-Ac 694 061r Rerum deus tenax* N H Feria 2 per annum * 1200s Italy Secular
I-Ac 694 092v Rerum deus tenax vigor* N H Fer. 2 Hebd. 1 Quad. * 1200s Italy Secular
I-BV 19 177r Rerum deus tenax vigor N H Dom. per annum * 1100s Benevento Secular
I-Nn vi.E.20 004r Rerum deus* N H Fest. per annum * 1200s Italy Secular
I-Nn vi.E.20 054v Rerum deus tenax vigor* N H Dom. per annum * 1200s Italy Secular
I-Nn vi.E.20 057r Rerum deus tenax vigor* N H Feria 2 per annum * 1200s Italy Secular
I-Nn vi.E.20 087v Rerum deus tenax* N H Fer. 2 Hebd. 1 Quad. * 1200s Italy Secular
I-Nn vi.E.20 391v Rerum deus tenax vigor N H Dom. per annum 1200s Italy Secular
I-Rvat Capp.Sist.27 009r Rerum deus tenax vigor* N H Dom. 1 Adventus 1510 c. Rome
I-Rvat lat. 8737 028v Rerum deus tenax* N H Dom. per annum * 1232+ Italy Secular
I-Rvat lat. 8737 031r Rerum deus* N H Feria 2 per annum * 1232+ Italy Secular
I-Rvat lat. 8737 059r Rerum deus tenax* N H Fer. 2 Hebd. 1 Quad. * 1232+ Italy Secular
I-VCd CLXX 035v Rerum deus tenax* N H Dom. per annum * 1200-1225 Arras Secular
I-VCd CLXX 036v Rerum deus* N H Feria 2 per annum * 1200-1225 Arras Secular
I-VCd CLXX 179v Rerum deus tenax vigor* H Hymni * 1200-1225 Arras Secular
NL-Uu 406 047r Rerum deus tenax vigor immotus N HV Feria 2 per annum 1100s+ Utrecht Secular 1---d...
NL-ZUa 6 036v Rerum deus* N H De Trinitate * 1400s+ Zutphen
NL-ZUa 6 052r Rerum deus* N H Dom. per annum * 1400s+ Zutphen
PL-KIk 1 033v Rerum deus* N H Dom. per annum 1372 Kielce Secular
PL-WRu R 503 003r Rerum deus* N H Dom. 1 Adventus * 1350+ Wrocław Secular
PL-WRu R 503 083r Rerum deus* N H Octava Paschae * 1350+ Wrocław Secular
PL-WRu R 503 093r Rerum deus* N H Dom. Pentecostes * 1350+ Wrocław Secular
PL-WRu R 503 141x Rerum deus* N H Purificatio Mariae * 1350+ Wrocław Secular
TR-Itks 42 099v Rerum deus* N H Sabbato in Albis * 1360 c. Esztergom Secular
US-Cn 24 037r Rerum deus* N H Dom. 1 Adventus * 1200s Italy Secular
US-Cn 24 070v Rerum deus tenax vigor N H Dom. per annum 1200s Italy Secular
US-Cn 24 072r Rerum deus tenax* N H Feria 2 per annum * 1200s Italy Secular
US-Cn 24 091r Rerum deus tenax vigor* N H Fer. 2 Hebd. 1 Quad. * 1200s Italy Secular