Chants by Cantus ID: 001384

Displaying 1 - 50 of 50 chants
Source Folio Title Feast Mode 1- Facsimile
A-Gu 29 090r Amice non facio tibi injuriam E A 5 Hebd. Septuagesimae 1
A-Gu Ms. 211 057r Amice non facio tibi injuriam V2 A M Fer. 3 Septuagesimae
A-KN 1010 086v Amice non facio tibi injuriam E A 6 Hebd. Septuagesimae 1
A-KN 1011 157v Amice non facio tibi injuriam E A 6 Hebd. Septuagesimae 1
A-KN 1013 100v Amice non facio tibi injuriam V2 A 4 Dom. Septuagesimae 1
A-KN 1015 123v Amice non facio tibi injuriam E A 6 Hebd. Septuagesimae 1
A-KN 1017 118v Amice non facio tibi injuriam E A 8 Hebd. Septuagesimae 1
A-KR VI/258 020v Amice non facio tibi injuriam X A 3 Hebd. Septuagesimae ?
A-LIs 290 175r Amice non facio tibi injuriam X A 4 Hebd. Septuagesimae ?
A-SF XI 480 061r Amice non facio tibi injuriam V2 A 3M Hebd. Septuagesimae 1
A-VOR 287 054v Amice non facio tibi injuriam E A 3 Hebd. Septuagesimae 1
A-Wda C-11 078r Amice non facio tibi injuriam E A 2 Hebd. Septuagesimae 1
A-Wda D-4 033r Amice non facio tibi injuriam E A 2 Hebd. Septuagesimae 1
A-Wn 1890 107v Amice non facio tibi injuriam E A 5 Dom. Septuagesimae 1
CH-E 611 049v Amice non facio tibi injuriam E A 4 Hebd. Septuagesimae 1 1-...
CH-Fco Ms. 2 062v Amice non facio tibi injuriam V2 A 3M Hebd. Septuagesimae 1 1-...
CH-SGs 388 145 Amice non facio tibi injuriam X A 9 Dom. Septuagesimae 1
CH-SGs 390 135 Amice non facio tibi injuriam E A 10 Dom. Septuagesimae 1
CZ-Pu VI.E.4c 174v Amice non facio tibi injuriam E A 6 Hebd. Septuagesimae
CZ-Pu XIV B 13 100v Amice non facio tibi injuriam E A 6 Hebd. Septuagesimae 1
D-AAm G 20 062r Amice non facio tibi injuriam E A 11 Dom. Septuagesimae 1
D-B Mus. 40047 043v Amice non facio tibi injuriam E A 10 Dom. Septuagesimae 1
D-BAs Msc.Lit.25 040v Amice non facio tibi injuriam E A 9 Hebd. Septuagesimae 1
D-KA Aug. LX 061r Amice non facio tibi injuriam E A 6 Hebd. Septuagesimae 1 1-...
D-KNd 215 059r Amice non facio tibi injuriam E A 11 Dom. Septuagesimae 1
D-LEu Rep. I 93 073r Amice non facio tibi injuriam* E A 3 Hebd. Septuagesimae 1
D-Ma 12o Cmm 1 066v Amice non facio tibi injuriam V2 A 5M Hebd. Septuagesimae 1
DK-Kk 3449 8o [04] IV 029r Amice non facio tibi injuriam L A B Fer. 4 Septuagesimae 1 1-...
E-Tc 44.1 048v Amice non facio tibi injuriam E A 8 Dom. Septuagesimae ?
E-Tc 44.2 064v Amice non facio tibi injuriam E A 7 Dom. Septuagesimae 1
CH-ENstb Cod. 103 108v Amice non facio tibi injuriam E A 5 Hebd. Septuagesimae
F-Pn Lat. 1085 042r Amice non tibi* X A 5 Hebd. Septuagesimae 1*
F-Pn NAL 1535 037v Amice non facio tibi injuriam E A 4 Dom. Septuagesimae 7
GB-AB 20541 E 057v Amice non facio tibi injuriam E A 3 Hebd. Septuagesimae 7
GB-Cu Mm.ii.9 135 Amice non facio tibi injuriam E A 3 Hebd. Septuagesimae 7
GB-Ob Laud Misc. 284 033v Amice non facio tibi injuriam E A 10 Dom. Septuagesimae ?
H-Bu lat. 118 144r Amice non facio tibi injuriam V2 A 3M Hebd. Septuagesimae 1
HR-Hf Cod. D 049r Amice non facio tibi injuriam V2 A 3M Hebd. Septuagesimae 1
I-Ac 693 058r Amice non facio tibi injuriam V2 A 3M Hebd. Septuagesimae 1 1-...
I-Ac 694 078r Amice non facio tibi injuriam V2 A 3M Hebd. Septuagesimae 1
I-Ad 5 131 Amice non facio tibi injuriam V2 A 3M Hebd. Septuagesimae 1
I-Lc 601 116 Amice non facio tibi injuriam V2 A 5M Dom. Septuagesimae 1
I-Nn vi.E.20 071r Amice non facio tibi injuriam V2 A 3M Hebd. Septuagesimae 1
I-PCsa 65 305r Amice non facio tibi injuriam E A 8 Dom. Septuagesimae 1
I-Rv C.5 106r Amice non facio tibi injuriam X A 3 Hebd. Septuagesimae 1
V-CVbav Vat.lat. 8737 044v Amice non facio tibi injuriam V2 A 3M Hebd. Septuagesimae 1
NL-Uu 406 (3 J 7) 064v Amice non facio tibi injuriam E A 5 Fer. 2 Septuagesimae 1 1-...
PL-KIk 1 044v Amice non facio tibi injuriam E A Hebd. Septuagesimae 1
SI-Lna 18 (olim 17) 071r Amice non facio tibi injuriam E A 4 Hebd. Septuagesimae 1
US-Cn 24 081r Amice non facio tibi injuriam V2 A 3M Hebd. Septuagesimae 1