Chants by Cantus ID: 006653

Displaying 101 - 124 of 124 chants
Source Folio Title Feast Mode 1- Facsimile
I-Rv C.5 112r Emendemus* V2 R Sabbato post Cineres *
I-Rv C.5 112v Emendemus in melius quae M R 1.4 Dom. 1 Quadragesimae 2
I-Rvat lat. 8737 055v Emendemus in melius quae M R 2.1 Dom. 1 Quadragesimae 2
I-Rvat SP B.79 072v Emendemus in melius quod ignoranter M R 2.2 Dom. 1 Quadragesimae D 1-...
I-VCd CLXX 053v Emendemus in melius quae M R 1.3 Dom. 1 Quadragesimae 2T
I-VCd LXII 240va Emendemus in melius quae M R 1.3 Dom. 1 Quadragesimae *
I-VCd LXX 146r Emendemus in melius quae M R 3 Dom. 1 Quadragesimae 2
I-VCd LXXIX 069v Emendemus in melius quae M R 3 Dom. 1 Quadragesimae 2
I-VCd XXXVII 069v Emendemus in melius quae M R 3 Dom. 1 Quadragesimae 2
MA Impr. 1537 088r Emendemus in melius quod ignoranter M R 1.3 Dom. 1 Quadragesimae 2T
MSS_09700 002r Emendemus in melius quae ignoranter M R 2.1 Dom. 1 Quadragesimae *
NL-Uu 406 070r Emendemus in melius quae ignoranter M R 1.3 Dom. 1 Quadragesimae 2T 1-...
P-Pm 1151 205v Emendemus in melius* V R Dom. 1 Quadragesimae *
P-Pm 1151 207r Emendemus in melius quae M R 1.3 Dom. 1 Quadragesimae 2
PL-KIk 1 051v Emendemus in melius quod M R 1.3 Dom. 1 Quadragesimae 2T
PL-KIk 1 055r Emendemus* X R P Fer. 2 Hebd. 1 Quad. 2T
PL-Kkar 2 (Rkp 14) 111v Emendemus* V R Dom. 1 Quadragesimae *
PL-Kkar 2 (Rkp 14) 113v Emendemus in melius quae M R 1.3 Dom. 1 Quadragesimae 2
PL-WRu I F 401 046r Emendemus in melius quae M R 1.3 Dom. 1 Quadragesimae 2T 1-...
PL-WRu R 503 050v Emendemus in melius quod ignoranter M R 1.3 Dom. 1 Quadragesimae 2T
SI-Lna 18 (olim 17) 078r Emendemus in melius quod M R 1.3 Dom. 1 Quadragesimae 2T
TR-Itks 42 058r Emendemus in melius* M R 2 Fer. 4 Cinerum *
TR-Itks 42 059v Emendemus in melius quae M R 1.3 Dom. 1 Quadragesimae 2
US-Cn 24 089r Emendemus in melius quae M R 2.1 Dom. 1 Quadragesimae 2

Pages