Chants by Cantus ID: 005323

Displaying 101 - 124 of 124 chants
Source Folio Title Feast Mode Date Provenance Cursus 1- Facsimile
MA Impr. 1537 292r Veni electa* V A p Agathae * 1537 Muenster Secular
MA Impr. 1537 304v Veni electa* V2 A p Gertrudis * 1537 Muenster Secular
MA Impr. 1537 304v Veni electa* V A p Gertrudis * 1537 Muenster Secular
MA Impr. 1537 393r Veni electa mea et ponam V A p Adventus Walburgae 6 1537 Muenster Secular
NL-ZUa 6 168v Veni electa mea et ponam in M A 3.3 Walburgae 6 1400s+ Zutphen
NL-ZUa 6 190v Veni electa mea et ponam in M A 1.2 Comm. unius Virg. 3 1400s+ Zutphen
NL-ZUa 6 190v Veni electa* V A p Comm. unius Virg. * 1400s+ Zutphen
NL-ZUa 6 193v Veni electa mea et ponam in V2 A M Comm. unius Virg. 6 1400s+ Zutphen
NZ Wt MSR-03 110v Veni electa mea et ponam L A B Comm. unius Virg. 6 1450s Netherlands, North Monastic
PL-KIk 1 125r Veni electa* V A R Ad Suffragium 6 1372 Kielce Secular
PL-KIk 1 278r Veni electa mea et ponam in V A M Comm. unius Virg. 6 1372 Kielce Secular
PL-Kkar 4 (Rkp 20) 100 Veni electa mea et ponam L A 1 Comm. Conjungium 8 1400s Kraków Secular
PL-Kkar 4 (Rkp 20) 203 Veni electa* L A Comm. Conjungium * 1400s Kraków Secular
PL-WRu I F 401 179v Veni electa mea et ponam M A 2.4 Mariae Magdalenae 3 1295 1---g...
SI-Lna 18 (olim 17) 158r Veni electa* V A p Luciae * 1491 Kranj Secular
SI-Lna 18 (olim 17) 231r Veni electa mea et ponam in V A p Comm. Virginum 6 1491 Kranj Secular
SI-Lna 19 (olim 18) 224r Veni electa mea et ponam in V A Comm. unius Virg. 6 1491-92 Kranj Secular
TR-Itks 42 145r Veni electa* V A Agnetis * 1360 c. Esztergom Secular
TR-Itks 42 157r Veni electa* V A Agathae * 1360 c. Esztergom Secular
TR-Itks 42 211r Veni electa mea et ponam in V A 2 Assumptio Mariae 3 1360 c. Esztergom Secular
TR-Itks 42 254v Veni electa* V A Caeciliae * 1360 c. Esztergom Secular
TR-Itks 42 268r Veni electa* V2 A Conceptio Mariae * 1360 c. Esztergom Secular
TR-Itks 42 282r Veni electa mea et ponam in V A Comm. Virginum 6 1360 c. Esztergom Secular
TR-Itks 42 284r Veni electa mea et ponam in L A 3 Comm. Virginum 3 1360 c. Esztergom Secular

Pages