Chants by Cantus ID: 006868

Displaying 1 - 100 of 109 chants
Source Folio Title Feast Mode 1- Facsimile
A-Gu 29 205r Homo dei* V R Andreae *
A-Gu 29 207r Homo dei ducebatur ut crucifigerent M R 1.4 Andreae 2T
A-Gu 30 324v Homo dei* V R Andreae *
A-Gu 30 326r Homo dei ducebatur ut M R 1.4 Andreae 2
A-Gu Ms. 211 134r Homo dei ducebatur ut crucifigerent M R 1.3 Andreae
A-KN 1012 097v Homo dei* V R Andreae *
A-KN 1012 098r Homo dei ducebatur ut crucifigerent M R 1.3 Andreae 2 1-...
A-KN 1018 166r Homo dei* V R Andreae * 1-...
A-KN 1018 167r Homo dei ducebatur ut crucifigerent M R 1.3 Andreae 2 1-...
A-KN 589 110r Homo dei* V R Andreae *
A-KN 589 110v Homo dei ducebatur ut M R 1.3 Andreae 2
A-LIs 290 286r Homo dei ducebatur ut M R 1.4 Andreae 2
A-SF XI 480 105v Homo dei* V R Andreae *
A-SF XI 480 106v Homo dei ducebatur ut M R 1.3 Andreae 2
A-VOR 287 210v Homo dei ducebatur* V R Andreae *
A-VOR 287 211v Homo dei ducebatur ut M R 1.3 Andreae 2
A-Wda C-11 134v Homo dei ducebatur ut M R 1.3 Andreae 2
A-Wda C-11 143r Homo dei* M R 3 Octava Andreae *
A-Wda D-4 143r Homo dei ducebatur ut V R Andreae 2
A-Wn 1799** 183r Homo dei ducebatur ut crucifigerentur M R 1.4 Andreae 2 1-...
A-Wn 1890 299r Homo dei ducebatur ut crucifigerent M R 1.4 Andreae 2
AA Impr. 1495 049v Homo dei ducebatur ut V R Andreae 2
AUS-Msl 096.1/R66A 197r Homo dei ducebatur ut crucifigerent V R Andreae *
AUS-Msl 096.1/R66A 198r Homo dei ducebatur ut crucifigerent M R 1.3 Andreae 2
B-TO olv 63 163v Homo dei ducebatur ut crucifigerent M R 1.3 Andreae 2T
CDN-Hsmu M2149.L4 129r Homo dei ducebatur ut crucifigeretur M R 1.4 Andreae 2T 1-...
CDN-Mlr 234 155r Homo dei* V R Vigilia Andreae 2T
CDN-Mlr 234 155v Homo dei* M R 3 Andreae 2T
CH-E 611 154r Homo dei ducebatur ut crucifigerent M R 2.1 Andreae 2 1-...
CH-Fco 2 161r Homo dei ducebatur ut crucifigerent M R 2.1 Andreae 2 1-...
CH-SGs 388 354 Homo dei ducebatur ut crucifigerent M R 1.3 Andreae 2
CH-SGs 391 162 Homo dei ducebatur ut M R 1.3 Andreae 2
CZ-Pu XIII.C.4 032v Homo dei ducebatur ut M R 1.4 Andreae
D-AAm G 20 220v Homo dei ducebatur ut M R 1.3 Andreae 2T
D-B Mus. 40047 117r Homo dei ducebatur ut M R 1.3 Andreae 2
D-BAs lit. 25 105r Homo dei ducebatur ut M R 1.3 Andreae 2T
D-KA Aug. LX 164v Homo dei ducebatur ut crucifigerent M R 1.4 Andreae 2 1-...
D-KNd 215 145r Homo dei ducebatur ut M R 1.3 Andreae 2
D-LEu Rep. I 93 118v Homo dei ducebatur* M R 1.4 Andreae 2
D-Ma 12o Cmm 1 154r Homo dei ducebatur ut M R 2.1 Andreae 2
D-Mbs Clm 4305 002v Homo dei ducebatur ut M R 4 Andreae 2 1-...
D-MZb E 281v Homo dei ducebatur ut M R 1.3 Andreae 2
D-Sl HB.I.55 147r Homo dei ducebatur ut M R 1.4 Andreae 2
D-TRs 1245 / 597 125r Homo dei duceb* M R 1.4 Andreae
D-TRs 1245/597 (rev) 125r Homo dei duceb* M R 1.4 Andreae
D-W 28 Helmst. 058v Homo dei ducebatur ut M R 1.3 Andreae 2T
DK-Kk 3449 8o XIV 001v Homo dei ducebatur* V R Andreae *
DK-Kk 3449 8o XIV 006v Homo dei ducebatur ut M R 1.3 Andreae 2 1-...
E-SA 7 085v Homo dei ducebatur ut M R 2.1 Andreae ?
E-Tc 44.1 156r Homo dei ducebatur ut M R 5 Andreae 2
E-Tc 44.2 165r Homo dei ducebatur ut M R 4 Andreae 2
F-AI 44 111r Homo dei ducebatur ut M R 5 Andreae *
F-AS 893 299r Homo dei ducebatur ut M R 2.1 Andreae 2T
F-CA 38 193v Homo dei ducebatur ut crucifigeretur M R 2.1 Andreae 2
F-Pn lat. 1085 097r Homo dei ducebatur* M R 1.4 Andreae 2
F-Pn lat. 1090 241r Homo dei ducebatur ut crucifigerent M R 2.1 Andreae 2
F-Pn lat. 12044 217r Homo dei ducebatur ut crucifigerent M R 2.1 Andreae 2T 1-...
F-Pn lat. 12601 174v Homo dei ducebatur ut M R 2.1 Andreae 2
F-Pn lat. 15181 356r Homo dei* V R Andreae *
F-Pn lat. 15181 357v Homo dei ducebatur ut crucifigerent M R 1.3 Andreae 2T 1-...
F-Pn n.a.lat. 1535 002v Homo dei ducebatur ut M R 1.3 Andreae 2T
F-Pnm n.a.lat. 1412 137r Homo dei ducebatur ut M R 1.4 Andreae 2T
F-R 248 128r Homo dei ducebatur ut M R 1.4 Andreae 2
F-TOm 149 381v Homo dei ducebatur ut M R 2.1 Andreae 4T
F-VAL 114 099r Homo dei ducebatur ut M R 1.3 Andreae 2T
GB-AB 20541 E 177r Homo dei* V R Andreae *
GB-AB 20541 E 178r Homo dei ducebatur ut M R 1.3 Andreae 2T
GB-Cu Mm.ii.9 345 Homo dei* V R Andreae *
GB-Cu Mm.ii.9 347 Homo dei ducebatur ut M R 1.3 Andreae 2T
GB-Ob Can. Lit. 202 119v Homo dei* V R Andreae *
GB-Ob Can. Lit. 202 120r Homo dei ducebatur ut M R 1.3 Andreae 2
GB-Ob Laud Misc. 284 090r Homo dei ducebatur ut M R 1.3 Andreae 2
GB-WO F.160 182v Homo dei ducebatur ut M R 1.4 Andreae 2
GB-WO F.160 (Facs) 233 Homo dei ducebatur ut crucifigerent M R 1.4 Andreae 2
GOTTSCHALK 111r Homo dei ducebatur ut crucifigerent M R 1.4 Andreae 2
H-Bu lat. 122 002v Homo dei ducebatur ut M R 2.1 Andreae 2
HR-Dsmbb X 005 Homo dei ducebatur ut M R 1.2 Andreae 2
HR-Hf Cod. E 005r Homo dei ducebatur ut M R 2.1 Andreae 2
I-Ac 694 260v Homo dei ducebatur ut M R 2.1 Andreae 2
I-AO 6 118v Homo dei ducebatur ut M R 1.3 Andreae 2T
I-Far 198r Homo dei ducebatur ut M R 2.1 Andreae 2T
I-Fl Conv. sopp. 560 182r Homo dei ducebatur ut M R 2.1 Andreae 2T
I-Lc 601 500 Homo dei ducebatur ut M R 2.1 Andreae 2T
I-MZ 15/79 269v Homo dei ducebatur ut M R 2.1 Andreae 2T
I-Nn vi.E.20 258v Homo dei ducebatur ut M R 2.1 Andreae 2
I-PCsa 65 418r Homo dei ducebatur* V R Andreae 2T
I-PCsa 65 418v Homo dei ducebatur ut M R 1.3 Andreae 2T
I-Rv C.5 275r Homo dei ducebatur ut M R 2.1 Andreae 2T
I-Rvat lat. 8737 179v Homo dei ducebatur ut M R 2.1 Andreae 2
I-Rvat SP B.79 173v Homo dei ducebatur ut crucifigerent M R 2.2 Andreae E 1-...
I-VCd CLXX 085r Homo dei ducebatur ut M R 2.1 Andreae 2T
I-VCd LXII 283ra Homo dei ducebatur ut M R 2.1 Andreae *
I-VCd LXIV 185v Homo dei ducebatur ut M R 2.1 Andreae 2T
I-VCd LXXIX 150v Homo dei ducebatur ut M R 2.1 Andreae 2
I-VCd XXXVII 162r Homo dei ducebatur ut M R 2.1 Andreae 2
MA Impr. 1537 247r Homo dei ducebatur ut crucifigerent M R 2.1 Andreae 2T
NL-Uu 406 204r Homo dei ducebatur ut crucifigeretur M R 1.3 Andreae 2T 1-...
PL-KIk 1 145v Homo dei* V R Andreae 2
PL-KIk 1 146v Homo dei ducebatur ut M R 1.3 Andreae 2T
PL-Kkar 2 (Rkp 14) 193r Homo dei ducebatur ut M R 1.3 Andreae 2

Pages