Chants by Cantus ID: 004937

Displaying 1 - 100 of 114 chants
Source Folio Title Feast Mode 1- Facsimile
A-Gu 30 230v Sicut lilium inter spinas sic M A 1.2 Assumptio Mariae 2
A-Gu 30 237v Sicut lilium* V2 A 2 Assumptio Mariae *
A-Gu 30 237v Sicut lilium* M A 2 Assumptio Mariae,8 *
A-Gu 30 375v Sicut lilium* V2 A 2 Annuntiatio Mariae *
A-Gu Ms. 211 116r Sicut lilium inter spinas sic M A 1.2 Nativitas Mariae
A-KN 1012 043v Sicut lilium inter spinas sic V A 2 Assumptio Mariae 2 1-...
A-KN 1012 047r Sicut* V2 A 2 Assumptio Mariae *
A-KN 1012 063v Sicut lilium* M A 1.2 Nativitas Mariae *
A-KN 1018 100v Sicut lilium inter spinas sic V A 2 Assumptio Mariae 2 1-...
A-KN 1018 124v Sicut lilium inter* M A 1.2 Nativitas Mariae * 1-...
A-KN 589 066r Sicut lilium inter spinas sic V A 2 Assumptio Mariae 2
A-KN 589 081r Sicut lilium inter* M A 1.2 Nativitas Mariae *
A-KR VI/258 055v Sicut lilium inter spinas sic V A 2 Assumptio Mariae ?
A-LIs 290 346v Sicut lilium inter spinas sic M A 1.2 Nativitas Mariae ?
A-SF XI 480 169v Sicut lilium* R A 4 Suff. Mariae 2
A-SF XI 480 231v Sicut lilium inter spinas sic V A 2 Nativitas Mariae 2
A-VOR 287 154v Sicut lilium inter spinas sic V A 2 Assumptio Mariae 2
A-VOR 287 158r Sicut lilium inter* V2 A 2 Assumptio Mariae,8 *
A-VOR 287 168v Sicut lilium inter spinas sic M A 1.2 Nativitas Mariae 2
A-VOR 287 218r Sicut lilium* M A 1.2 Conceptio Mariae *
A-Wda C-10 178v Sicut lilium inter spinas sic M A 1.2 Nativitas Mariae 2
A-Wda D-4 254v Sicut lilium inter spinas sic M A 1.2 Nativitas Mariae 2
A-Wda D-4 295v Sicut lilium* V A 2 De BMV *
A-Wda D-4 315v Sicut lilium* V A 2 De BMV *
A-Wda D-4 315v Sicut lilium inter spinas* V A R Suff. Mariae *
A-Wn 1799** 153v Sicut lilium inter spinas sic M A 1.2 Assumptio Mariae 2 1-...
A-Wn 1799** 164r Sicut lilium* V2 A 2 Nativitas Mariae 2 1-...
A-Wn 1890 264r Sicut lilium inter spinas sic M A 1.2 Nativitas Mariae 2
AA Impr. 1495 068r Sicut lilium inter spinas sic V A 2 Assumptio Mariae 2
AUS-Msl 096.1/R66A 344v Sicut lilium inter spinas sic M A 2.1 Omnium Sanctorum 1
CDN-Hsmu M2149.L4 136r Sicut lilium inter spinas sic M A 1.2 Conceptio Mariae 2 1-...
CDN-W Dysart MS 1 158v Sicut lilium inter spinas sic M A Assumptio Mariae 2
CH-E 611 219r Sicut lilium inter spinas sic M A 1.2 Nativitas Mariae 2 1-...
CH-SGs 388 431 Sicut lilium inter spinas sic E A 3 Additamenta ?
CH-SGs 391 115 Sicut lilium inter spinas sic M A 1.2 Nativitas Mariae 2
D-AAm G 20 299v Sicut lilium inter spinas sic M A 1.2 Nativitas Mariae 2
D-AAm G 20 384r Sicut lilium* V A 2 De BMV 2
D-AAm G 20 385r Sicut lilium inter spinas sic M A 1.2 De BMV 2
D-B Mus. 40047 098r Sicut lilium inter spinas sic M A 1.2 Assumptio Mariae 2
D-BAs lit. 25 094r Sicut lilium inter spinas sic V A 2 Nativitas Mariae 2
D-FUl Aa 55 149r Sicut lilium inter spinas sic M A 1.2 Assumptio Mariae 2
D-FUl Aa 55 214v Sicut lilium* M A 1.2 De BMV *
D-KA Aug. LX 141r Sicut lilium inter spinas sic M A 1.2 Nativitas Mariae 2 1-...
D-KA Aug. LX a037v Sicut lilium inter spinas sic V A 2 Suff. Mariae *
D-KNd 215 130v Sicut lilium inter spinas sic M A 1.2 Nativitas Mariae ?
D-Mbs Clm 4304 046v Sicut lilium inter spinas sic M A 2.1 Comm. plurimorum Virginum 2 1-...
D-Mbs Clm 4305 158v Sicut lilium inter spinas sic M A 2.1 Assumptio Mariae 2 1-...
D-Mbs Clm 4306 211v Sicut lilium inter spinas sic M A 2.1 Assumptio Mariae 2
D-MZb C 292v Sicut lilium inter spinas sic M A 1.2 Assumptio Mariae 2
D-MZb E 311v Sicut lilium inter spinas sic M A 1.2 Conceptio Mariae 2
D-Sl HB.I.55 129r Sicut lilium inter spinas sic M A 1.2 Nativitas Mariae 2
D-W 28 Helmst. 070r Sicut lilium inter spinas sic M A 1.2 Conceptio Mariae 2
DK-Kk 3449 8o X 168v Sicut lilium inter spinas sic V A 2 Assumptio Mariae 2 1-...
E-Tc 44.2 133r Sicut lilium inter spinas sic D A 3 Assumptio Mariae,8 2
F-AS 893 243v Sicut lilium* M A 2. Suff. Mariae *
F-AS 893 423r Sicut lilium inter spinas sic M A 1.2 Assumptio Mariae 2
F-AS 893 426v Sicut lilium* V2 A 2 Assumptio Mariae *
F-CA 38 311v Sicut lilium inter spinas sic M A 1.2 Assumptio Mariae 2
F-CA 38 315r Sicut lilium inter spinas sic E A 2 Assumptio Mariae,8 2
F-CA Impr. XVI C 4 161v Sicut lilium inter spinas sic V A M Assumptio Mariae,8 2
F-Pn lat. 12601 086r Sicut lilium inter spinas sic X A 2 Assumptio Mariae ?
F-Pn lat. 15182 312r Sicut lilium inter spinas sic M A 1.2 Assumptio Mariae,8 2
F-Pnm n.a.lat. 1412 090v Sicut lilium inter spinas sic M A 1.2 Assumptio Mariae 2
F-Pnm n.a.lat. 1412 096r Sicut lilium inter* V A 2 Octava Assumptionis 2
F-Pnm n.a.lat. 1412 105r Sicut lilium inter spinas sic V2 A 2 Nativitas Mariae 2
F-R 248 062r Sicut lilium inter spinas sic M A 1.2 Assumptio Mariae 2
F-VAL 114 146v Sicut lilium inter spinas sic X A 2 Assumptio Mariae,8 2
GB-AB 20541 E 241v Sicut lilium inter spinas sic M A 1.2 Assumptio Mariae 2
GB-AB 20541 E 275r Sicut lilium inter spinas sic M A 1.2 Omnium Sanctorum 2
GB-AB 20541 E 309r Sicut lilium inter spinas sic M A 1.2 Comm. plurimorum Virginum 2
GB-Cu Mm.ii.9 493 Sicut lilium inter spinas sic M A 1.2 Assumptio Mariae 2
GB-Cu Mm.ii.9 572 Sicut lilium inter spinas sic M A 1.2 Omnium Sanctorum 2
GB-Cu Mm.ii.9 663 Sicut lilium inter spinas sic M A 1.2 Comm. plurimorum Virginum 2
GB-Ob Can. Lit. 202 107r Sicut lilium inter spinas sic V A 2 Nativitas Mariae ?
GB-Ob Laud Misc. 284 079r Sicut lilium inter spinas sic M A 1.2 Nativitas Mariae ?
GB-WO F.160 242r Sicut lilium inter spinas sic M A 1.2 Assumptio Mariae 2
GB-WO F.160 244r Sicut lilium* V2 A 2 Assumptio Mariae *
GB-WO F.160 (Facs) 354 Sicut lilium inter spinas sic M A 1.2 Assumptio Mariae 2
GB-WO F.160 (Facs) 358 Sicut lilium* V2 A 2 Assumptio Mariae *
HR-Dsmbb XI 113v Sicut lilium inter spinas sic M A 1.2 Nativitas Mariae 2
HR-Dsmbb XI 135v Sicut lilium inter spinas sic M A 1.2 Omnium Sanctorum 2
I-AO 6 091v Sicut lilium inter spinas sic M A 1.2 Nativitas Mariae 2
I-Far 174v Sicut lilium inter spinas sic V2 A 2 Nativitas Mariae 2
I-Lc 601 456 Sicut lilium inter spinas sic M A 1.2 Nativitas Mariae 2
I-PCsa 65 347v Sicut lilium* V A R Suff. Mariae 2
I-PCsa 65 399v Sicut lilium inter spinas sic M A 1.2 Assumptio Mariae 2
I-PCsa 65 404r Sicut lilium* M A 1.2 Nativitas Mariae 2
I-Rv C.5 243v Sicut lilium inter spinas sic M A 1.4 Nativitas Mariae 2
I-VCd LXIV 150r Sicut lilium inter spinas sic M A 1.2 Nativitas Mariae 2
I-VCd LXXIX 134r Sicut lilium inter spinas sic M A 1.2 Nativitas Mariae 2
I-VCd XXXVII 143r Sicut lilium inter spinas sic M A 1.2 Nativitas Mariae 2
MA Impr. 1537 216r Sicut lilium* C A De BMV post Purif. *
MA Impr. 1537 266r Sicut lilium inter spinas sic M A 1.2 Octava Concep.Mariae 2
MA Impr. 1537 498v Sicut lilium inter spinas sic M A 1.2 Praesentatio Mariae 2
Ms.18 002v Sicut lilium inter spinas sic M A 1.2 Omnium Sanctorum 2
NL-Uu 406 167v Sicut lilium inter spinas sic M A 1.2 Nativitas Mariae 2 1-...
NL-ZUa 6 123v Sicut lilium inter spinas sic M A 1.2 Nativitas Mariae 2
PL-KIk 1 215v Sicut lilium inter spinas sic V A 2 Assumptio Mariae 2
PL-KIk 1 221v Sicut lilium* M A 1.2 Nativitas Mariae 2
PL-Kkar 1 (Rkp 12) 149 Sicut lilium inter spinas sic M A 1.2 Assumptio Mariae 2

Pages