Chants by Cantus ID: 006155

Displaying 1 - 51 of 51 chants
Source Folio Title Feast Mode 1- Facsimile
A-Gu 29 381r Ave Maria gratia plena dominus V2 R Suff. Mariae Adv. r
A-Gu 30 375v Ave Maria gratia* V2 R Annuntiatio Mariae *
A-Wn 1799** 127r Ave Maria gratia plena dominus L R Purificatio Mariae r 1-...
A-Wn 1799** 137r Ave Maria* L R Annuntiatio Mariae r 1-...
A-Wn 1799** 156r Ave Maria* L R Assumptio Mariae r 1-...
A-Wn 1799** 156v Ave Maria* L R Assumptio Mariae,8 * 1-...
A-Wn 1799** 163v Ave Maria* L R Nativitas Mariae r 1-...
CDN-Hsmu M2149.L4 140v Ave Maria gratia plena dominus L R Conceptio Mariae r 1-...
CDN-Hsmu M2149.L4 173v Ave Maria* L R Purificatio Mariae *
CDN-Hsmu M2149.L4 196v Ave Maria* L R Annuntiatio Mariae *
CZ-Pu VI.E.4c 169r Ave Maria* M R 2.1 Annuntiatio Mariae
D-KNd 1161 092r Ave Maria gratia plena dominus L R Purificatio Mariae r 1-...
D-KNd 1161 100v Ave Maria* V R Annuntiatio Mariae 7 1-...
D-KNd 1161 102v Ave Maria* L R Annuntiatio Mariae r 1-...
E-Tc 44.2 053v Ave Maria gratia plena T R Purificatio Mariae ?
E-Tc 44.2 131r Ave Maria gratia plena S R Assumptio Mariae r
E-Tc 44.2 139r Ave Maria gratia plena T R Nativitas Mariae r
F-AS 893 340v Ave Maria gratia plena V2 R Purificatio Mariae r
F-AS 893 428r Ave Maria* M R 1.4 Dom. p. Assumptionem *
F-Pn Lat. 1085 040v Ave Maria* V R Annuntiatio Mariae *
F-Pn Lat. 1085 040v Ave Maria gratia* L R Annuntiatio Mariae *
F-Pn Lat. 1090 160r Ave Maria gratia plena dominus M R 2.3 Annuntiatio Mariae *
F-Pn Lat. 1090 160v Ave Maria gratia plena dominus T R Annuntiatio Mariae *
F-Pn Lat. 1090 204v Ave Maria gratia plena dominus M R 1.3 Assumptio Mariae 8
F-Pn Lat. 12044 065r Ave Maria gratia* L R Annuntiatio Mariae r 1-...
F-Pn Lat. 12601 086r Ave Maria gratia plena V2 R Assumptio Mariae r
F-Pn Lat. 12601 115v Ave Maria gratia plena L R Nativitas Mariae r
F-Pn Lat. 12601 115v Ave Maria gratia* V2 R Nativitas Mariae r
F-Pn NAL 1412 027r Ave Maria gratia plena L R Purificatio Mariae r
F-Pn NAL 1412 047r Ave Maria gratia plena L R Annuntiatio Mariae r
F-Pn NAL 1412 094r Ave Maria gratia plena L R Assumptio Mariae r
F-Pn NAL 1412 095r Ave Maria* L R Assumptio Mariae,8 r
F-Pn NAL 1412 095v Ave Maria* L R Dom. p. Assumptionem r
F-Pn NAL 1412 104r Ave Maria gratia plena L R Nativitas Mariae r
F-Pn NAL 1412 105r Ave Maria* L R Nativitas Mariae,8 *
F-R 248 022r Ave Maria gratia plena L R Annuntiatio Mariae r
F-VAL 114 116r Ave Maria gratia plena V2 R Purificatio Mariae r
F-VAL 114 150v Ave Maria gratia plena* L R Nativitas Mariae r
F-VAL 114 150v Ave Maria* V2 R Nativitas Mariae r
GB-AB 20541 E 029r Ave Maria* P R Suff. Mariae Nat. *
I-Fl Conv. sopp. 560 068r Ave Maria* V2 R Purificatio Mariae *
I-Fl Conv. sopp. 560 068r Ave Maria gratia plena L R Purificatio Mariae r
I-Fl Conv. sopp. 560 077v Ave Maria gratia* L R Annuntiatio Mariae *
I-Fl Conv. sopp. 560 163v Ave Maria gratia plena L R Nativitas Mariae r
I-Lc 601 355 Ave Maria gratia plena L R Purificatio Mariae r
I-Lc 601 383 Ave Maria* L R Annuntiatio Mariae *
I-VCd CLXX 176r Ave Maria gratia plena P R Suff. Mariae *
PL-WRu I F 401 142r Ave Maria gratia plena dominus L R Purificatio Mariae r 1-...
US-NYcub Plimpton MS 041 019v Ave Maria* V2 R Conceptio Mariae *
US-NYcub Plimpton MS 041 057v Ave Maria* V2 R Purificatio Mariae *
US-NYcub Plimpton MS 041 105v Ave Maria* V2 R Annuntiatio Mariae *