Chants by Cantus ID: 001498

Displaying 1 - 61 of 61 chants
Source Folio Title Feast Mode Date Provenance Cursus 1- Facsimile
A-Gu 29 071v Aspice in me et miserere S A Feria 2 per annum 8 1300s St-Lambrecht Monastic
A-Gu Ms. 211 035v Aspice in me et miserere N A Feria 2 per annum Secular
A-KN 1010 053v Aspice in me et miserere N A Feria 2 per annum 8 1100s Klosterneuburg Secular
A-KN 1011 097r Aspice in me et miserere mei N A Feria 2 per annum 8 1300s Klosterneuburg Secular
A-KN 1013 066r Aspice in me et miserere mei N A Feria 2 per annum 8 1100s Klosterneuburg Secular
A-KN 1015 082r Aspice in me et miserere N A Feria 2 per annum 8 1300s Klosterneuburg Secular
A-KN 1017 073r Aspice in me et miserere mei N A Feria 2 per annum 8 1200s+ Klosterneuburg Secular
A-LIs 290 159v Aspice in me et miserere mei S A Feria 2 per annum ? 1100s Kremsmünster Monastic
A-SF XI 480 051v Aspice in me et miserere mei N A Feria 2 per annum ? 1300s St-Florian Secular
A-VOR 287 028v Aspice in me et miserere mei N A Feria 2 per annum 8 1300s Vorau Secular
A-Wn 1799** 033v Aspice in me domine et S A Feria 2 per annum 8 1200s Rein Monastic 1---k...
A-Wn 1890 066r Aspice in me et miserere S A Feria 2 per annum 8 1100s Southern Germany / Austria
CDN-Hsmu M2149.L4 060v Aspice in me domine et S A Feria 2 per annum 8 1554-5 Salzinnes Monastic 1---k...
CH-E 611 147v Aspice in me et miserere S A Feria 2 per annum 8 1300s Einsiedeln Monastic 1---k...
CH-Fco 2 052r Aspice in me et miserere N A Feria 2 per annum 8 1260+ Franciscan Secular 1---k...
CH-SGs 388 097 Aspice in me et miserere S A Feria 2 per annum 8 1300s St. Gallen
CH-SGs 390 093 Aspice in me et miserere S A Feria 2 per annum 8 0980+ St. Gallen
CZ-Pst DE I 7 070v Aspice in me et miserere mei N A Feria 2 per annum 2 Esztergom
D-AAm G 20 053r Aspice in me et miserere N A Dom. per annum 8 1200s Aachen
D-KA Aug. LX 228v Aspice in me et miserere S A Feria 2 per annum 8 1100s+ Zwiefalten Monastic 1---k...
D-KNd 1161 035r Aspice in me domine et S A Feria 2 per annum 8 1---k...
D-KNd 215 042v Aspice in me* N A Feria 2 per annum 8 c. 1075-1150 Würzburg Monastic
D-KNd 215 263v Aspice in me* N A Feria 2 per annum * c. 1075-1150 Würzburg Monastic
D-KNd 215 264v Aspice in me et miserere N A Feria 2 per annum * c. 1075-1150 Würzburg Monastic
D-Ma 12o Cmm 1 056v Aspice in me et miserere N A Feria 2 per annum 8 1235+ Italy Secular
D-Mbs Clm 4303 124r Aspice in me et miserere S A Feria 2 per annum 8 1459 Augsburg Monastic 1--k-...
Engelberg 103 095v Aspice in me et miserere mei S A Feria 2 per annum
F-AS 893 090v Aspice in me et miserere mei S A Feria 2 per annum 7 1300s Arras Monastic
F-CA 38 058v Aspice in me et miserere N A Feria 2 per annum 8 1230 c. Cambrai Secular
F-Pn lat. 1085 028r Aspice in me domine* S A Feria 2 per annum 7* 0960+ St. Martial
F-Pn lat. 12044 032v Aspice in me et miserere S A Feria 2 per annum 7 1100s St-Maur-F Monastic 1---j...
F-Pn lat. 12601 011v Aspice in me et miserere S A Feria 2 per annum ? 1075 c. St. Taurin Monastic
F-Pn n.a.lat. 1411 047r Aspice in me domine et S A Feria 2 per annum 8 1174- Milan Monastic
F-Pn n.a.lat. 1535 031r Aspice in me domine et N A Dom. per annum 8 1200s Sens Secular
F-VAL 114 032v Aspice in me et miserere mei S A Feria 2 per annum 7 1100s Saint-Amand Monastic
GB-Ob Can. Lit. 202 033v Aspice in me et miserere mei N A Feria 2 per annum ? 1200s Germany
GB-Ob Laud Misc. 284 021v Aspice in me et miserere mei N A Feria 2 per annum ? 1100s+ Würzburg
GB-WO F.160 032r Aspice in me domine et S A Feria 2 per annum 8 1230 c. Worcester Monastic
GB-WO F.160 (Facs) 064 Aspice in me domine et S A Feria 2 per annum 8 1230 c. Worcester Monastic
GOTTSCHALK 037r Aspice in me et miserere S A Feria 2 per annum 8 1100s Lambach Abbey Monastic
H-Bu lat. 118 118r Aspice in me et miserere N A Feria 2 per annum 8 1300s Franciscan Secular
HR-Hf Cod. D 015v Aspice in me et miserere mei N A Feria 2 per annum 8 1450-1500 Venice Secular
I-Ac 693 041r Aspice in me et miserere N A Feria 2 per annum 8 1200s Italy Secular 1---k...
I-Ac 694 061r Aspice in me et miserere N A Feria 2 per annum 8 1200s Italy Secular
I-Ad 5 107 Aspice in me et miserere N A Feria 2 per annum 8 1235+ Italy Secular
I-BV 19 178r Aspice in me domine et N A Feria 2 per annum * 1100s Benevento Secular
I-Fl Conv. sopp. 560 049r Aspice in me domine et S A Feria 2 per annum 8 1100s Vallombrosa Monastic
I-Lc 601 089 Aspice in me domine et S A Feria 2 per annum 8 1100s Pozzeveri Monastic
I-MC 542 060 Aspice in me et miserere mei N A Feria 2 per annum 5 1100s MonteCassino Secular
I-Nn vi.E.20 057r Aspice in me et miserere N A Feria 2 per annum 8 1200s Italy Secular
I-Rv C.5 062r Aspice in me et miserere mei S A Feria 2 per annum 8 1000s+ Roma Monastic
I-Rvat lat. 8737 031r Aspice in me et miserere N A Feria 2 per annum 8 1232+ Italy Secular
I-Rvat SP B.79 047v Aspice in me domine et N A Feria 2 per annum Ec 1100s Rome Secular 1---g...
I-VCd CLXX 036v Aspice in me et miserere mei N A Feria 2 per annum 5 1200-1225 Arras Secular
NL-Uu 406 047r Aspice in me et miserere N A Feria 2 per annum 8 1100s+ Utrecht Secular 1---k...
NL-ZUa 6 052r Aspice* N A Hebd. per annum * 1400s+ Zutphen
PL-KIk 1 033v Aspice in me et miserere mei N A Dom. per annum ? 1372 Kielce Secular
SI-Lna 18 (olim 17) 060v Aspice in me et miserere mei N A Feria 2 per annum 8 1491 Kranj Secular
SI-Lna 19 (olim 18) 020r Aspice in me et miserere mei N A Feria 2 per annum 8 1491-92 Kranj Secular
TR-Itks 42 045r Aspice in me et miserere mei N A Feria 2 per annum 2 1360 c. Esztergom Secular
US-Cn 24 072r Aspice in me et miserere N A Feria 2 per annum 8 1200s Italy Secular