Chants by Cantus ID: 004811

Displaying 1 - 73 of 73 chants
Source Folio Title Feast Mode Date Provenance Cursus 1- Facsimile
A-Gu 30 069v Sapientia clamitat in plateis si V A M De Sapientia 8 1300s St-Lambrecht Monastic
A-Gu Ms. 211 149v Sapientia clamitat in plateis si V A 3M De Sapientia Secular
A-KN 1012 127v Sapientia clamitat in plateis si H A 3 De Sapientia 8 1100s Klosterneuburg Secular 1---c...
A-KN 1018 198r Sapientia clamitat in plateis si H A 3 De Sapientia 8 1300s Klosterneuburg Secular 1---c...
A-KN 589 132v Sapientia clamitat in plateis H A 3 De Sapientia 8 1300s Klosterneuburg Secular
A-LIs 290 252v Sapientia clamitat in plateis H A 1 De Sapientia ? 1100s Kremsmünster Monastic
A-SF XI 480 175r Sapientia clamitat in plateis H A 1 De Sapientia 8 1300s St-Florian Secular
A-VOR 287 249r Sapientia clamitat in plateis H A 3 De Sapientia 8 1300s Vorau Secular
A-Wda C-10 058v Sapientia clamitat in plateis H A 3 De Sapientia 8 1400s+ Kirnberg
A-Wda D-4 089r Sapientia clamitat in plateis H A 3 De Sapientia 8 1400s+ Kirnberg
A-Wn 1799** 095v Sapientia clamitat in plateis si V A 3M De Sapientia 8 1200s Rein Monastic 1---g...
A-Wn 1890 332v Sapientia clamitat in plateis si H A 1 De Sapientia ? 1100s Southern Germany / Austria
CDN-Mlr 111 115 Sapientia clamitat in plateis si V A 3M Hebd. de Sapientia * 1498 - early 16th century Franciscan Secular 1---c...
CH-E 611 128v Sapientia clamitat in plateis si H A 1 De Sapientia 8 1300s Einsiedeln Monastic 1---c...
CH-Fco 2 142v Sapientia clamitat in plateis si V2 A 3M De Sapientia 8 1260+ Franciscan Secular 1---c...
CH-SGs 388 396 Sapientia clamitat in plateis si H A 4 De Sapientia 8 1300s St. Gallen
CH-SGs 391 208 Sapientia clamitat in plateis si H A 4 De Sapientia 8 0980+ St. Gallen
CZ-Pst DE I 7 253r Sapientia clamitat in plateis V A M De Sapientia 8 Esztergom
D-AAm G 20 123v Sapientia clamitat in plateis H A 1 De Sapientia 8 1200s Aachen
D-B Mus. 40047 135v Sapientia clamitat in plateis H A 1 De Sapientia ? 1000s Quedlinburg Secular
D-BAs lit. 25 130r Sapientia clamitat in plateis H A 2 De Sapientia 8 1200s Bamberg Secular
D-FUl Aa 55 050r Sapientia clamitat in plateis H A 1 De Sapientia 8 1300s+ Rasdorf Secular
D-KA Aug. LX 197r Sapientia clamitat in plateis si H A 1 De Sapientia 8 1100s+ Zwiefalten Monastic 1---c...
D-KNd 215 151v Sapientia clamitat in plateis H A 5 De Sapientia ? c. 1075-1150 Würzburg Monastic
D-LEu Rep. I 93 134r Sapientia clamitat in plateis* E A 1 De Sapientia 900-925 Metz Monastic
D-Ma 12o Cmm 1 141v Sapientia clamitat in plateis V2 A 3M De Sapientia 8 1235+ Italy Secular
D-Mbs Clm 4306 128v Sapientia clamitat in plateis H A 3 De Sapientia 8 1501 Augsburg Monastic 1--c-...
D-MZb D 012v Sapientia clamitat in plateis H A 1 De Sapientia 8 1430+ Mainz Secular
D-Sl HB.I.55 168r Sapientia clamitat in plateis H A 1 De Sapientia 8 1100s+ Weingarten Monastic
D-W 28 Helmst. 009r Sapientia clamitat in plateis V A 4M De Sapientia 8 1507 Mainz Secular
DK-Kk 3449 8o VIII 046r Sapientia clamitat in plateis H A 5 De Sapientia 8 1580 c. Augsburg 1--c-...
E-Tc 44.1 183r Sapientia clamitat in plateis H A 7 De Sapientia 8 1020+ Tavèrnoles Secular
E-Tc 44.2 197v Sapientia clamitat in plateis H A 3 De Sapientia 8 1095 c. Toledo Secular
F-AS 893 208r Sapientia clamitat in plateis V A 3 De Sapientia 8 1300s Arras Monastic
F-CA 38 163v Sapientia clamitat in plateis si V A 2M De Sapientia 8 1230 c. Cambrai Secular
F-CA Impr. XVI C 4 083r Sapientia clamitat in plateis V A M De Sapientia 8 1508 c. Cambrai Secular
F-Pn lat. 1085 106v Sapientia clamitat* H A 4 De Sapientia 7* 0960+ St. Martial
F-Pn lat. 1090 098v Sapientia clamitat in plateis si H A 7 De Sapientia 8 1190+ Marseille Secular
F-Pn lat. 12044 128r Sapientia clamitat in plateis si H A 6 De Sapientia 8 1100s St-Maur-F Monastic 1---c...
F-Pn lat. 12601 228r Sapientia clamitat in plateis H A 6 De Sapientia ? 1075 c. St. Taurin Monastic
F-Pn lat. 15182 114v Sapientia clamitat in plateis V A 4M De Sapientia 8 1300 c. Paris Secular
F-Pn n.a.lat. 1411 122v Sapientia clamitat in plateis V A 4M De Sapientia 8 1174- Milan Monastic
F-VAL 114 087r Sapientia clamitat in plateis H A 3 De Sapientia 8 1100s Saint-Amand Monastic
GB-AB 20541 E 138v Sapientia clamitat in plateis H A 2 De Sapientia 8 1320+ Wales Secular
GB-Cu Mm.ii.9 307 Sapientia clamitat in plateis V A 3M De Sapientia 8 1200s Barnwell Secular
GB-Ob Can. Lit. 202 134r Sapientia clamitat in plateis H A 1 De Sapientia ? 1200s Germany
GB-Ob Laud Misc. 284 101r Sapientia clamitat in plateis H A 1 De Sapientia ? 1100s+ Würzburg
GB-WO F.160 084r Sapientia clamitat in plateis V A M De Sapientia 8 1230 c. Worcester Monastic
GB-WO F.160 (Facs) 168 Sapientia clamitat in plateis si V A M De Sapientia 8 1230 c. Worcester Monastic
H-Bu lat. 119 090r Sapientia clamitat in plateis V2 A 3M De Sapientia 8 1300s Franciscan Secular
HR-Hf Cod. F 160r Sapientia clamitat in plateis V2 A 3M Hebd. de Sapientia 8 1450-1500 Venice Secular
I-Ac 693 190v Sapientia clamitat in plateis si V2 A 3M De Sapientia 8 1200s Italy Secular 1---c...
I-Ac 694 209v Sapientia clamitat in plateis V2 A 3M De Sapientia 8 1200s Italy Secular
I-Ad 5 304 Sapientia clamitat in plateis V2 A 3M De Sapientia 8 1235+ Italy Secular
I-AO 6 034r Sapientia clamitat in plateis H A 1 De Sapientia 8 1200s S. Orso Secular
I-Far 245v Sapientia clamitat in plateis H A 4 De Sapientia 8 1100s Firenze Secular
I-Fl Conv. sopp. 560 217v Sapientia clamitat in plateis H A 4 De Sapientia 8 1100s Vallombrosa Monastic
I-Lc 601 281 Sapientia clamitat in plateis H A 6 De Sapientia 8 1100s Pozzeveri Monastic
I-MZ 15/79 144r Sapientia clamitat in plateis H A 4 De Sapientia 8 1100s Pavia Secular
I-Nn vi.E.20 194r Sapientia clamitat in plateis V2 A 3M De Sapientia 8 1200s Italy Secular
I-PCsa 65 355v Sapientia clamitat in plateis V A 4M De Sapientia 8 1100s Piacenza Secular
I-Rv C.5 193v Sapientia clamitat in plateis H A 4 De Sapientia 8 1000s+ Roma Monastic
I-Rvat lat. 8737 159v Sapientia clamitat in plateis V2 A 3M De Sapientia 8 1232+ Italy Secular
MA Impr. 1537 185r Sapientia clamitat in plateis si H A 2 De Sapientia 8 1537 Muenster Secular
NL-Uu 406 153v Sapientia clamitat in plateis si V2 A 3M De Sapientia 8 1100s+ Utrecht Secular 1---c...
NL-ZUa 6 052v Sapientia clamitat in plateis V A 4M De Sapientia 8 1400s+ Zutphen
PL-KIk 1 125v Sapientia clamitat in plateis V A 2M De Sapientia 8 1372 Kielce Secular
PL-Kkar 3 (Rkp 15) 052v Sapientia clamitat in plateis V A 2M De Sapientia 8 1468 Kraków Secular
PL-WRu I F 401 105v Sapientia clamitat in plateis H A 3 De Sapientia 8 1295 1---g...
PL-WRzno 12025/IV 107 Sapientia clamitat in plateis H A 1 De Sapientia 8 1397 Kraków Secular
SI-Lna 19 (olim 18) 028v Sapientia clamitat in plateis H A 1 De Sapientia 8 1491-92 Kranj Secular
TR-Itks 42 125r Sapientia clamitat in plateis V A M De Sapientia 8 1360 c. Esztergom Secular
US-Cn 24 146v Sapientia clamitat in plateis V2 A 3M De Sapientia 8 1200s Italy Secular